CELLINK skickar upp 3D bioprintade neuron stamceller till rymden

CELLINK har i samarbete med ett team av forskare vid Uppsala Universitet skickat upp 3D Bioprintade neuron stamceller till rymden.

Utforskning av rymden och rymdfärd har utmanat gränserna för den mänskliga fysiologin, vilket leder till stort fokus och nyfikenhet hos forskare från olika forskningsområden inom bl.a. fysik, biologi och medicin.

Det utförs just nu en forskningsstudie i CELLINK’s laboratorier för att studera inflytandet av mikro- och makrogravitation på levande system. CELLINK’s bioprinter BIO X användes för att bioprinta neuron stamceller från Uppsala Universitet, genom användning av biobläcken CELLINK Bioink och CELLINK GelMA. De 3D bioprintade strukturerna skickades sedan ut i rymden av den svenska rymdstyrelsen med raketen Maser14, den 24 juni 2019.

CELLINK, världens första biobläck-företag och globala ledare inom bioprinters och biobläck, söker kontinuerligt nya partnerskap och samarbetspartner för att tillhandahålla forskare med nya möjligheter och innovationer inom området. De gemensamma insatserna med de bägge partnerna CELLINK och Uppsala Universitet kommer att accelerera framgången med att ta fram 3D neuron stamceller för forskning om hur gravitationsförändringar påverkar cellernas egenskaper.

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                                                                          Telefon: +46 70 991 86 04

E-mail: eg@cellink.com                                                                             E-mail: gd@cellink.com  

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar