CELLINK tilldelas patent för temperaturkontrollerad printbäddsteknologi.

Bioprintningsföretaget CELLINK har tilldelats ett patent från Europeiska patentverket för en ny teknologi som kontrollerar temperaturen av en printbädd. Patentet skyddar teknologin på den europeiska marknaden. 

Innovationen drar nytta av Peltier-effekten, vilket resulterar i ett kompakt fristående system som är mindre och mer robust än system som använder konventionella termoreguleringsmetoder.

För forskning som involverar temperaturkänsliga biobläck, så som kollagen och GelMA, kan nu CELLINK’s temperaturkontrollerade printbädd utlova pålitlig och exakt kontroll under bioprinting processen – vilket är goda nyheter för användare som bioprintar näthinneceller, hjärtceller, leverceller, cancermodeller och sjukdomsmodeller. Patentet kompletterar en bred portfölj av bioprintslösningar som utvecklas av CELLINK.

Att bioprinta olika biomaterial bygger på förmågan att kontrollera varje biobläcks individuella hastighet att härda. Konventionella printbäddar som använder kretskort, PCB och filmvärmare utgör problem i avseende av noggrannhet och gensvar, samt saknar vanligtvis en kylningsfunktion, enligt patentet.

CELLINK avsåg att utveckla en annan strategi. Den nya printbädden gör det möjligt för användare att både höja och sänka temperaturen, och Peltier-effekten kyler ner bioprintern mycket snabbare än äldre metoder, vilket ger mer kontroll för användaren.

Metoden som beskrivs i patentet innebär ett stort steg mot den ideala bioprintern och biomaterialstödjande tekniken.

Innovatörerna inkluderar Erik Gatenholm och Héctor Martínez, medgrundare av CELLINK, så väl som Jockum Svanberg och Erik Sternå.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                          Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                              Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                             Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email:eg@cellink.com                                                                          Email:gd@cellink.com 

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK. 

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar