CELLINKs styrelse har fastställt finansiella mål för bolaget

CELLINKs finansiella mål för perioden 2019-2022 är följande:

CELLINKs mål är att växa organiskt med minst 35 % per år samt växa ytterligare genom förvärv. CELLINKs styrelse prioriterar en lönsam tillväxt, därför ska CELLINK uppvisa en positiv EBITDA-marginal under perioden 2019–2022. CELLINKs styrelse anser att CELLINK bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Företagets nettoskuld i förhållande till EBITDA bör normalt inte överstiga 3 gånger.

Sammanfattning av mål:

• Organisk försäljningstillväxt på >35% per år

• Visa en positiv EBITDA-marginal

• Nettoskuld i förhållande till EBITDA <3.0

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: eg@cellink.com                                                                   Email: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar