Handelsbanken Fonder och AP4 köper aktier i CELLINK från grundarna

CELLINK AB (”CELLINK”) har idag informerats av Erik Gatenholm, Gusten Danielsson, Héctor Martinez och Jockum Svanberg ("de grundande aktieägarna") att de har sålt B-aktier i CELLINK till Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4) för att återbetala lån som tagits för att finansiera förvärv av aktier i samband med börsintroduktionen av CELLINK år 2016. Gusten Danielsson och Jockum Svanberg gör också försäljningen för att kunna delta i det föreslagna optionsprogrammet som är föremål för beslut på årsstämma i CELLINK den 13 december 2018. Följande försäljningar har skett:

Säljare Antal sålda B-aktier
Erik Gatenholm 73 000
Héctor Martinez 51 000
Gusten Danielsson 33 177
Jockum Svanberg 10 400

Efter försäljningen äger de grundande aktieägarna totalt 59 % (61 %) av kapitalet och 71 % (72 %) av rösterna. De grundande aktieägarna har ingen avsikt att sälja ytterligare aktier i CELLINK inom överskådlig framtid.

För ytterligare information kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                 Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                       Telefon: 070 991 86 04

Telefon: +1 650 515 5566                        Telefon: +1 857 332 2138

E-post: eg@cellink.com                           E-post: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen visar sig framgångsrik, kan eventuellt hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar