Styrelseledamot Artur Aira tillträder som affärsområdeschef för Bioprinting

Artur Aira, som har en masterexamen i medicinteknik och en MBA, lämnar CELLINKs styrelse för en operativ roll som Bioprinting Business Area Manager.

Artur har gedigen erfarenhet inom life sciences-branschen och har varit CEO på Abigo medical, Executive Vice President på AddLife samt haft ledande roller på Organon Teknika, bioMerieux och AddTech Life Science. Med över 30 års erfarenhet är han väl rustad för att etablera organisationer inom läkemedels- och diagnostikindustrin för att uppnå imponerande tillväxttakt.

Utnämningen av Artur som affärsområdeschef för bioprinting är en del av CELLINKs strategi att stärka sin position som världsledande inom bioprinting-landskapet. Genom att kombinera högkvalitativa biomaterial med prisvärda hårdvarulösningar utvecklar CELLINK automatiserade arbetsflöden och förbättrar 3D-cellkultivering i cell- och molekylärbiologisk forskning. Artur startar operativt den 1 januari 2021 och avgår i dag från styrelsen.

Erik Gatenholm, CEO, CELLINK Group:

 ”Det är en ära att utse Artur till Bioprinting Business Area Manager. Vi ser fram emot hur hans ledaregenskaper och strategiska synsätt kommer att stötta CELLINKs tillväxt inom Bioprinting och hjälpa oss att uppnå vår övergripande vision att skapa framtidens sjukvård. ”

Artur Aira, BAM, CELLINK

”I mer än 2 år har jag suttit i CELLINKs styrelse och varit en del av företagets enorma framgång. Jag är väldigt glad, motiverad och exalterad över att bli operativ och en del av teamet som skapar framtidens sjukvård. ”

CELLINK kommer att uppmana valberedningen att rekommendera en ny styrelseledamot, varpå kandidaten presenteras i samband med kallelsen till den extra bolagsstämman som förväntas hållas i november.

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                     Gusten Danielsson, CFO                             
Telefon  (Sweden): +46 73 267 00 00                              Telefon  (Sweden): +46 70 991 86 04      
Telefon (US): +1 (650) 515 5566                                      Telefon  (US): +1 (857) 332 2138
Email:
eg@cellink.com                                                     Email: gd@cellink.com                               

Denna information publicerades, med ovanstående kontaktpersoners tillåtelse, den 2 oktober 2020. 17:00 CET.

Om CELLINK

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylär biologi. Inom applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. CELLINKs produkter används i fler än 1000 laboratorier i över 55 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag och har blivit citerade i över 150 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård.

Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under CLNK B.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar