Valberedning inför årsstämman december 2019 i CELLINK

Till ledamöter i CELLINK ABs valberedning har utsetts:

  • Göran Nordlund, i egenskap av bolagets styrelses ordförande
  • Jannis Kitsakis, nominerad av fjärde AP-fonden
  • Malin Björkmo, nominerad av Handelsbanken Fonder
  •  Rolf Classon nominerad av Erik Gatenholm
  • Claes Dinkelspiel, nominerad av Claes Dinkelspiel

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman

2018. Valberedningen är nominerad av aktieägare som tillsammans äger ca 57 procent av röstetalet för samtliga

röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till

årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.cellink.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta

genom e-post till GD@cellink.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                                      Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                                    Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                              Email: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar