CellPoint godkänt för handel på O-listan

CellPoint godkänt för handel på O-listan Stockholm den 1 februari 2001 CellPoint Inc. (Nasdaq: CLPT, www.cellpoint.com) fick igår sin ansökan om sekundärnotering på OM Stockholmsbörsens O-lista beviljad. CellPoint är sedan den 12 juli förra året noterat på Nasdaq National Market, vilket också fortsatt kommer att vara bolagets hemmabörs. "En sekundärnotering i Stockholm är för oss ganska naturlig. Majoriteten av koncernens anställda finns i Stockholmsområdet och CellPoint har mer än tusen svenska aktieägare. Vår huvudmarknad finns också i Europa", säger Peter Henricsson, styrelseordförande och koncernchef i CellPoint Inc. Den kommande noteringen i Stockholm underlättar både för bolagets svenska aktieägare och för andra investerare då handel kan ske under längre öppettider och till lägre kurtage. "Vi kommer nu att erbjuda våra aktieägare att under en begränsad period kostnadsfritt omvandla sina aktier till svenska depåbevis. Ju snabbare detta sker, desto tidigare kan handeln påbörjas men vi vet inte exakt när just nu", säger Peter Henricsson vidare. "Därför står vårt mål om första noteringsdag före första kvartalets utgång tills vidare fast." Modern Privat Kapitalförvaltning MPK AB har bistått CellPoint i ansökan och framtagandet av ett noteringsprospekt. MPK kommer också att vara ansvarig för hanteringen av de svenska depåbevisen. För mer information, vänligen kontakta: CellPoint Inc: Peter Henricsson, tel. +44 77 3006 4077, +44 1344 624 565 Lars Wadell, ekonomidirektör, tel. +44 77 88 713 607 Bosse Steiner, informationsansvarig Sverige, tel. 08-633 27 04, 0733-32 00 32 E-post: info@cellpoint.com Webbplats: www.cellpoint.com CellPoint Systems AB Kronborgsgränd 7, 164 46 KISTA Telefon: 08-633 27 00, fax: 08-35 87 90 CellPoint Inc. (NASD: CLPT; www.cellpoint.com) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints mobila "end-to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP- telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. Telematikverksamheten bedrivs i koncernbolaget Unwire AB (www.unwire.com), som utvecklar och säljer trådlösa telematikterminaler, utformar trådlösa tillämpningar och är ett av de ledande företagen i världen inom trådlösa telematiktjänster. CellPoint Inc. CellPoint Inc. är ett amerikanskt bolag med säte i staten Nevada. Bolaget har kontor i Storbritannien nära London, Sverige (Kista och Solna utanför Stockholm samt Karlskrona) och i Sydafrika utanför Johannesburg. Koncernen utvecklar och säljer tjänster och tekniska lösningar för positionering och telematik och leds från huvudkontoret i Chertsey, England. CellPoint består av två affärsområden: positionering och telematik. Den operativa verksamheten och den övergripande marknadsbearbetningen för affärsområde positionering bedrivs i England i bolaget CellPoint Europe Ltd. Chef för denna del är Lars Persson, tidigare VD för Telia Mobile International. För affärsområde telematik leds verksamheten från Solna genom bolaget Unwire AB med David Ericksson som VD. CellPoint-koncernen hade 110 anställda den 31 december 2000. Styrelseordförande är Peter Henricsson. Antalet aktieägare i Sverige uppskattas till 1200-1300, vilka tillsammans äger 3,5-4 miljoner aktier. Vid årsskiftet 2000/2001 fanns 10.548.688 aktier utgivna. Största ägare är Novel Electronics Systems & Technologies med 21,82 procent, äkta paret Lynn Duplessis och Peter Henricsson med tillsammans 18,96 procent och Ledstiernan-sfären med 4,47 procent av kapitalet. Därutöver finns ett konvertibelt skuldebrev på 10 miljoner USA- dollar, finansierat av Castle Creek Technology. CellPoint är noterat på Nasdaq med koden CLPT och har ansökt om sekundärnotering på O-listan i Stockholm. Positionering - CellPoint CellPoint erbjuder positionering i GSM-teknik med en positioneringsplattform och positioneringstjänster speciellt anpassade för mobiltelefoner och handdatorer på GSM-marknader över hela världen. Genom CellPoints positioneringsteknik kan en mängd personliga och kommersiella tjänster skapas. Tekniken används även inom telematikområdet (trådlös fjärrstyrning och larm) för industriell användning samt för fordonsstyrning och -övervakning. CellPoints teknik är framtidssäker och fungerar också för uppgraderad GSM, så kallad GPRS, och i det framtida UMTS-nätet, det vill säga 3G. Grunden för positioneringstjänsterna är CellPoint Mobile Location System, en plattform som installeras hos mobiloperatörer med öppna gränssnitt mot både olika positioneringstekniker å ena sidan och tjänster å andra sidan. CellPoint täcker in hela kedjan mellan operatör och abonnent med positioneringsteknik, -plattform och -tjänster. Telematik - Unwire Verksamheten inom telematik är koncentrerad till Unwire AB som utvecklar och säljer trådlösa applikationsservrar, utformar trådlösa tillämpningar och är ett av de ledande företagen i världen inom trådlös telematik, det vill säga styrning och kontroll av maskiner och utrustning. Genom att exempelvis samla in information om en varuautomats status kan man erbjuda slutanvändaren en högre service genom att exempelvis alltid kunna garantera en fullt fungerade maskin med fullt varusortiment. Applikationer och tjänster finns framför allt inom industrin i branscher som transport och logistik, larm och säkerhet, hissystem, varuautomater, kvalitetskontroll, containerövervakning, fordonssystem, bankautomater, dörr- och portsystem, bilparksövervakning med mera. Tjänsterna är riktade till stora industriella användare, antingen direkt eller genom systemintegratörer, och servrarna programmeras specifikt för sina respektive uppgifter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar