CellPoint ökade intäkterna med över 400 procent

CellPoint ökade intäkterna med över 400 procent London den 14 februari 2001 CellPoint Inc. (Nasdaq: CLPT; www.cellpoint.com) fortsatte att öka intäkterna även under andra kvartalet. För räkenskapsårets första halvår, 1 juli-31 december 2000, uppgick intäkterna till 1.925.007 USA-dollar jämfört med 353.763 dollar för motsvarande period 1999, en ökning med 444 procent. Försäljnings-, utvecklings- och övriga allmänna kostnader (motsv. US GAAP: SG&A) steg under halvåret till 6.663.792 USA-dollar jämfört med 1.980.381 dollar, en ökning med 236 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden var -6.845.270 dollar, jämfört med - 1.870.152 dollar för motsvarande period 1999. Likvida medel inklusive kundfordringar per årsskiftet uppgick till 9.836.745 USA-dollar. Totalt uppgick rörelsekostnaderna för CellPoints första räkenskapshalvår till 14.411.646 USA-dollar, varav 6.338.966 dollar avser avskrivningar. Goodwill för förvärvet av Unwire AB i februari 2000 skrivs av med 2.597.192 dollar per kvartal. Nettoresultatet blev -13.267.224 dollar för perioden 1 juli till 31 december,jämfört med -3.698.369 dollar för motsvarande period 1999. Intäkterna för CellPoint-koncernens andra kvartal steg till 946.886 USA- dollar, jämfört med 272.444 dollar för motsvarande period 1999. Försäljnings-, utvecklings- och övriga allmänna kostnader (motsv. US GAAP: SG&A) steg samtidigt till 4.098.482 USA-dollar jämfört med 1.312.327 dollar motsvarande period föregående år och fördelar sig enligt följande: Forskning och utveckling 30 procent, marknadsföring och försäljning 36 procent, allmänna administrativa kostnader 34 procent. Motsvarande period 1999 var fördelningen 39, 20 respektive 41 procent. Kostnadsökningarna är ett resultat av CellPoints kraftiga expansion i samband med att verksamheten i allt högre grad blir kommersiell. Antalet anställda har på ett år ökat till 102 personer från 37. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för det andra kvartalet 2000 uppgick till -4.774.897 USA-dollar, jämfört med -1.102.162 dollar för motsvarande period 1999. De totala rörelsekostnaderna exklusive kostnad sålda varor under koncernens andra kvartal uppgick till 8.492.441 dollar varav avskrivningar utgjorde 3.214.320 dollar. Nettoförlusten för andra kvartalet uppgick till -7.919.926 USA-dollar jämfört med -1.910.384 dollar motsvarande period 1999. Per den 31 december 2000 hade koncernen ett eget kapital på 69.655.354 USA-dollar jämfört med 80.100.076 dollar per den 30 juni 2000. "Det senaste kvartalet har präglats av en fortsatt stark tillväxt för CellPoint, och nu börjar vi generera intäkter också från de senaste installationerna på positioneringssidan", säger Peter Henricsson, styrelseordförande och koncernchef i CellPoint Inc. "Dessutom har några av Unwires telematikorder börjat generera en del intäkter, vilket ytterligare fyller på intäktsströmmen för CellPoint-koncernen de närmaste månaderna." Viktiga händelser under kvartalet EuroTel väljer CellPoint i världens första formella upphandling av positioneringstjänster. CellPoint annonserar kommande ansökan om börsnotering också i Europa - valet faller på OM Stockholmsbörsen. Nokia fadder för CellPoint som medlem i LIF (Location Interoperability Forum) - CellPoint får ordförandeskapet för en utvecklingsgrupp kallad Mobile Location Protocol/Application Programming Interface. Konvertibellån på 10 miljoner USA-dollar, 6 procents ränta och konverteringskurs 25 USA-dollar emitteras till Castle Creek Technology Partners. CellPoint startar Micronet MLS AB i Karlskrona i samarbete med Micronet AB i Ronneby. Företaget ska utveckla positioneringstjänster och syssla med konsultverksamhet. CellPoint och Blue Impact i Tyskland startar samarbete för positionering av Handsprings handdator Visor, världens första positioneringsbara handdator. It's Alive utvecklar mobila spel tillsammans med CellPoint. Efter kvartalets utgång har CellPoint annonserat ytterligare viktiga händelser: CellPoint godkänt för notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Unwire får genombrottsorder inom kollektivtrafik - 1.300 GSM-servrar ska levereras till Västtrafik i Göteborgsregionen för lagring och överföring av trafikdata. CellPoint bildar avdelning för utveckling av partnerskap och försäljningskanaler. Till chef utses Tony Goss. Styrelseledamoten Stephen Childs tar en operativ roll som marknadsdirektör i CellPoint. CellPoints fullständiga rapport enligt formulär 10-QSB kan läsas på http://www.edgar.com och http://www.freeedgar.com. För mer information, vänligen kontakta: CellPoint Inc.: Lars Wadell, ekonomidirektör, 070-755 98 60 eller +44 7788 713 607 CellPoint Systems AB: Bosse Steiner, informationsansvarig Sverige, 08-633 27 04 eller 0733-32 00 32 E-post: info@cellpoint.com Webbplats: www.cellpoint.com CellPoint Systems AB Kronborgsgränd 7, 164 46 KISTA Telefon: 08-633 27 00, fax: 08-35 87 90 CellPoint Inc. (Nasdaq: CLPT, www.cellpoint.com) är ett USA-registrerat företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints teknik fungerar i GSM-nätverk och är avpassad för vanliga GSM- och WAP-telefoner liksom Internet. Företaget har ett flertal kommersiella tillämpningar för positionering för både företag och privatpersoner, till exempel "Resource Manager" för styrning av rörliga arbetsstyrkor, "CellPoint Finder!" för att hålla reda på vänner och familj och "iMate", en tjänst som ger information om vad som händer och när - och som visar vägen! Dotterbolaget Unwires programmerbara telematikservrar är också integrerade med CellPoints positioneringsplattform, vilket gör det möjligt att trådlöst styra och kontrollera en stor mängd terminaler och funktioner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01130/bit0001.pdf

Dokument & länkar