Unwire får genombrottsorder inom kollektivtrafik

Unwire får genombrottsorder inom kollektivtrafik Stockholm den 7 februari 2001 Unwire AB, dotterbolag i CellPoint-koncernen (www.unwire.com, www.cellpoint.com), har fått i uppdrag att leverera en lösning för kommunikationssystem åt AP Trans SA, ett belgiskt bolag som har sålt och driver ett biljettmaskinsystem för kollektivtrafik till Västtrafik i Göteborg och delvis i Fyrbodal. Första beställningen lyder på 1.300 GSM- servrar, och med dessa servrar kan systemet automatiskt lagra och överföra trafikdata till den centrala administrationen vid tidpunkt det självt väljer. Ordern är en uppgradering av en tidigare leverans av Unwires servrar, som funnits hos Västtrafik i Göteborg sedan våren 2000. "Med Unwires servrar kan vi lagra och mycket mera effektivt än tidigare tanka hem resdata från biljettsystemet samt möjliggöra betalning via mobiltelefon", säger Göran Persson, AP Trans. "En annan fördel är att terminalerna är utvecklingsbara och senare kan förses med till exempel både positionering och larm." "Den här ordern är en direkt följd av resultatet från de 100 servrar vi har testat sedan i våras", säger Gunnar Fredlund, driftsansvarig för Västtrafik Göteborgsområdet. "Erfarenheterna från testperioden är goda, och servrarna har under denna tid fungerat mycket väl." "Ordern från AP Trans/Västtrafik är ett genombrott för våra terminaler inom kollektivtrafikområdet och ger oss ingång till en för oss ny bransch", säger Patrik Arreman, försäljningschef för affärsområde Handel och Tjänster inom Unwire. "Det biljettsystem som Västtrafik använder, AES Prodata, är ett av de 5-6 största biljettsystemen i världen. På sikt hoppas vi kunna etablera samarbete med alla dessa." Terminalerna ska installeras i Västtrafiks ordinarie fordon i Göteborgs- och delar av Fyrbodalsområdet i Bohuslän, det vill säga spårvagnar, pendeltåg, bussar och färjor. Installationerna beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2001. Parterna har beslutat att inte offentliggöra ordervärdet. För mer information, vänligen kontakta: AP Trans: Göran Persson, VD, telefon 0702-68 68 64 Västtrafik Göteborg: Gunnar Fredlund, driftsansvarig, telefon 031-62 92 56, 0705-62 92 56 Unwire AB:David Ericksson, VD, telefon 0708-50 00 10 Patrik Arreman, försäljningschef, telefon 0708-50 00 20 www.unwire.com, info@unwire.com Unwire AB Solna Torg 13, 3 tr., Box 1449 171 28 SOLNA Telefon: 08-446 64 00, fax: 08-446 64 10 AP Trans SA (www.aptrans.com) utvecklar mjukvara för integrerade fordons- och biljettsystem inom kollektivtrafik och har levererat system till Västtrafik i Västsverige och ERG Transit System (före detta AES Prodata) i Belgien under många år. AP Trans är idag främst en innehållsleverantör och samarbetar nära med Automatic Systems och ERG Transit Systems, två företag som är specialiserade på drift och underhåll av smartkorts- respektive transportlösningar på entreprenad och med kunder över hela världen. Västtrafik (www.vasttrafik.se) är Sveriges näst största kollektivtrafikföretag och omsatte 1999 cirka 2,7 miljarder kronor. Företaget ägs av Västra Götalands-regionen och de 49 kommunerna i Västra Götalands län, och i koncernen ingår fyra dotterbolag: Fyrbodal, Göteborgsområdet, Skaraborg och Sjuhärad. Antalet resor uppgick 1999 till drygt 127,7 miljoner. Unwire AB (www.unwire.com) är ett helägt dotterbolag till CellPoint Inc. Unwire utvecklar och säljer trådlösa telematikterminaler, utformar trådlösa tillämpningar och är ett av de ledande företagen i världen inom trådlösa telematiktjänster. Telematik innebär trådlös styrning och kontroll av maskiner och utrustning. Applikationer och tjänster finns framför allt inom industrin i branscher som transport och logistik, larm och säkerhet, hissystem, varuautomater, kvalitetskontroll, containerövervakning, fordonssystem, bankautomater, dörr- och portsystem, bilparksövervakning med mera. CellPoint Inc. (NASD: CLPT; www.cellpoint.com) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positions- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints mobila "end-to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP- telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar