Bolagsstämma i CellPoint Inc.

Bolagsstämma i CellPoint Inc. Innehavarna av svenska depåbevis i CellPoint Inc. kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 december 2001 kl 16:00 på Piperska Muren, Scheelegatan 14 i Stockholm. Stämman har senarelagts en vecka från tidigare meddelat datum. Innehavarna av svenska depåbevis ("SDB-innehavare"), som på avstämningsdagen fredagen den 19 oktober 2001 var införda i VPCs avstämningsregister och som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla till CellPoint Systems AB senast fredagen den 7 december kl 16:00. Anmälan kan göras genom: · e-post till info@cellpoint.com, eller · telefon nummer 08-633 27 00, eller · skriftligen till CellPoint Systems, Kronborgsgränd 7, SE-164 46 Stockholm, eller · fax nummer 08-35 87 90. Anmälan skall innehålla namn, adress, telefonnummer samt antalet innehavda svenska depåbevis. Dagordning 1. Val av sex styrelseledamöter 2. Fråga om tillägg till bolagsordningen rörande möjlighet för bolaget att utge högst 50 miljoner stamaktier (common stock) mot nuvarande 22 miljoner 3. Fråga om tillägg till bolagsordningen rörande möjlighet för bolaget att utge högst 10 miljoner preferensaktier (preferred stock) mot nuvarande 3 miljoner 4. Fråga om ökning av antalet aktier i bolagets "Stock Warrant Plan" från 1 miljon aktier till 1,5 miljoner 5. Omval av BDO Seidman, LLP såsom bolagets revisorer 6. Övriga ärenden som föreslås stämman enligt lag och bolagsordning Kallelse till och fullständigt underlag för stämman (Proxy Statement) kommer att sändas till SDB-innehavarna. SDB-innehavare som inte önskar personligen närvara på bolagsstämman ombedes rösta genom att returnera ifyllda röstkort till bolaget. Fullständigt underlag återfinns även på CellPoints hemsida under www.cellpoint.com/pdf/10234t06.pdf London i november månad 2001 CellPoint Inc. Styrelsen För mer information vänligen kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com E-post: info@cellpoint.com Hemsida: www.cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; http://www.cellpoint.com/) är ett amerikanskt företag med kontor i Sverige och Storbritannien. CellPoint tillhandahåller lösningar för GSM/3G-operatörer i hela världen som gör det möjligt för dem att erbjuda sina abonnenter positionsbaserade tjänster. CellPoints produkter är MLS (Mobile Location System), MLB (Mobile Location Broker) och centrala positioneringsapplikationer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00200/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar