Cellpoint stämmer bolagets tidigare juridiska ombud

CELLPOINT STÄMMER BOLAGETS TIDIGARE JURIDISKA OMBUD CellPoint har lämnat in en stämningsansökan om 100 miljoner USD mot bolagets tidigare juridiska ombud Salans Hertzfeld Heilbronn Christy & Viener för deras arbete med CellPoints överenskommelser med Castle Creek Technology Partners LLC. "Efter att ha arbetat med Salans i nästan fyra år är det betungande att stämma dem, men det är nödvändigt för att bevaka aktieägarnas intressen," säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint. Stämningsansökan handlar i huvudsak om att Salans förespeglade sig vara kunniga affärsjurister, med erfarenhet inom juridisk dokumentering kring finansieringar och aktiemarknadsregler. Salans var CellPoints juridiska ombud som dokumenterade de avtal som skrevs i kontraktsförhandlingar i en emission av ett konvertibelt skuldebrev om 10 miljoner USD riktad till riskkapitalbolaget Castle Creek Technology Partners LLC. Salans arbetade också med de följande avtalen med Castle Creek i juli och i september i år, vilka stämningen också berör. Skälet till stämningen är att Salans inte representerade CellPoint på ett acceptabelt och kompetent sätt i förhandlingarna med Castle Creek. Stämningsansökan anger vidare som skäl att Salans agerande och misstag i förberedandet av nödvändiga dokument och att deras rådgivning i samband med överenskommelsen är under godtagbar standard för en advokatfirma. CellPoint anger att skadan som uppstådd till följd av Salans agerande, och som kommer att bestämmas av domstol, uppgår till minst 100 miljoner USD samt ränta, advokatarvoden, kostnader och straffavgifter. "Tillsammans med vår investmentbank Gerard Klauer Mattison har vi arbetat med en ny överenskommelse med Castle Creek och det ligger i båda partners intresse att nå en bra lösning så snart som möjligt," säger Henricsson. Om CellPoint Inc. CellPoint Inc. (Nasdaq och Stockholmsbörsen: CLPT) är en ledande global leverantör av positioneringsteknik, plattformar och applikationer som möjliggör för operatörer att snabbt skapa nya intäkter från positioneringstjänster för både konsumenter och affärsanvändare samt att möta nödfallspositioneringskraven i USA och Europa. CellPoints två huvudprodukter, Mobile Location System (MLS) och Mobile Location Broker (MLB), bygger på öppna standarder och är utvecklade för att fungera i leverantörsblandade nätverk och möjliggör säker kommunikation med applikationer och innehåll från tredjepartsleverantörer. Grundkonfigurationen av CellPoints system har kapacitet att klara av över 500 000 positioneringsförfrågningar per timma. CellPoints tidiga inträde på marknaden och långa erfarenhet från europeiska operatörer har möjliggjort utvecklandet av produkter och funktioner som löser grundläggande krav, som aktiv och passiv positionering, internationell roaming, stöd för flera olika positioneringstekniker och användarintegritet. CellPoint är ett globalt bolag med huvudkontor i Kista. Ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.cellpoint.com. För ytterligare information, kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00450/bit0001.pdf

Dokument & länkar