Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i CellPoint

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i CellPoint CellPoint Inc. höll i går ordinarie bolagsstämma i Stockholm. Dagordningen innehöll fem frågor: Val av sex styrelseledamöter, tillägg till bolagsordningen rörande möjlighet för bolaget att utge högst 50 miljoner stamaktier (common stock) mot nuvarande 22 miljoner, tillägg till bolagsordningen rörande möjlighet för bolaget att utge högst 10 miljoner preferensaktier (preferred stock) mot nuvarande 3 miljoner, ökning av antalet aktier i bolagets "Stock Warrant Plan" och omval av BDO Seidman, LLP såsom bolagets revisorer. Mer än 10 miljoner röster inkom, vilket motsvarar 63 procent av totalt antal utestående röster. Alla frågor på dagordningen stöddes av en majoritet, med undantag från frågan om tillägg till bolagsordningen rörande möjlighet för bolaget att utge fler preferensaktier (preferred stock). Beslut i frågan om preferensaktier kunde inte tas på grund av otillräckligt antal röster. 80 aktieägare deltog på bolagsstämman. Efter att den formella delen avslutats, gav CellPoints ledning en presentation över bolaget inklusive senaste finansiella resultat, mobilpositioneringsmarknaden, de senaste rekonstrueringsåtgärderna och CellPoints organisationsstruktur. Deltagarna ställde frågor till styrelseledamöterna och bolagets ledning. Jan Rynning, styrelseledamot, kommenterade en fråga rörande statusen hos Castle Creeks stämningsansökan mot CellPoint: "Förhandlingar pågår, och så länge denna fråga inte lösts kommer vår finansiella situation att vara ansträngd. Det ligger förstås i båda parters intresse att denna fråga löses så snart som möjligt på ett tillfredsställande sätt." Jan Zaar, Vice President of Operations, beskrev CellPoints Mobile Location System (MLS) och Mobile Location Broker (MLB). Zaar beskrev hur MLB öppnar upp helt nya affärsmöjligheter för både CellPoint och mobiloperatörer, och det kommer öppna marknaden för positionsbaserade tjänster för portaler och innehållsleverantörer. Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint, beskrev CellPoints nya fokus och den positiva effekt den givit CellPoint. Lars Wadell, CFO, beskrev kostnadsbesparingarna i samband med CellPoints genomförda åtgärdspaket, som offentliggjordes i senaste kvartalsrapporten. Stephen Childs, verkställande direktör (President), gav sin syn på marknadsmöjligheterna för bolaget under nästa år och summerade med: "Vi har rätt produkter i rätt tid". Peo Gaasvik, senior konsult på Northstream AB, var gästtalare och beskrev positioneringsmarknaden från mobiloperatörens perspektiv. Bengt Nordström, styrelseledamot i CellPoint, är en av Northstreams grundare. Om CellPoint Inc. CellPoint Inc. (Nasdaq och Stockholmsbörsen: CLPT) är en ledande global leverantör av positioneringsteknik, plattformar och applikationer som möjliggör för operatörer att snabbt skapa nya intäkter från positioneringstjänster för både konsumenter och affärsanvändare samt att möta nödfallspositioneringskraven i USA och Europa. CellPoints två huvudprodukter, Mobile Location System (MLS) och Mobile Location Broker (MLB), bygger på öppna standarder och är utvecklade för att fungera i leverantörsblandade nätverk och möjliggör säker kommunikation med applikationer och innehåll från tredjepartsleverantörer. Grundkonfigurationen av CellPoints system har kapacitet att klara av över 500 000 positioneringsförfrågningar per timma. CellPoints tidiga inträde på marknaden och långa erfarenhet från europeiska operatörer har möjliggjort utvecklandet av produkter och funktioner som löser grundläggande krav, som aktiv och passiv positionering, internationell roaming, stöd för flera olika positioneringstekniker och användarintegritet. CellPoint är ett globalt bolag med huvudkontor i Kista. Ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.cellpoint.com. För ytterligare information, kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00910/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00910/bit0001.pdf

Dokument & länkar