Omstrukturerat CellPoint minskar kostnaderna ytterligare

Omstrukturerat CellPoint minskar kostnaderna ytterligare CellPoint avslutar åtgärdsprogrammet för att reducera kostnaderna genom att koncentrera huvudkontor och ledningsfunktioner till Kista. Verksamheten renodlas och fokus skärps kring marknadsföringen av bolagets kärnteknologi. Ett filialkontor kommer att behållas i England för att betjäna nuvarande och blivande kunder samt därmed ersätta behovet av det engelska dotterbolaget som kommer att läggas ned. Därmed uppnås omedelbara kostnadsbesparingar liksom fortlöpande besparingar av kommunikativ, juridisk och finansiell art. "Vi har passerat det utvecklingsstadium när vi utvecklade vår unika och kraftfulla teknologi. Nu är vi fokuserade på att marknadsföra och sälja våra mobila positioneringsplattformar. Omorganisationen skapar ett slimmat och kostnadseffektivt bolag, redo att leda denna växande marknad", säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint Inc. För att ytterligare befästa har CellPoint nu helt förvärvat det tidigare delägda utvecklingsbolaget Micronet MLS AB i Karlskrona. Resterande utestående 42 procent av bolaget med tillgångar har förvärvats för 107 142 aktier i CellPoint Inc. Micronet MLS personal är nu anställd i CellPoint vilket säkerställer att all erforderlig kompetens för utveckling av systemen finns inom CellPoint, något som också för framtiden medför ytterligare kostnadsbesparingar. Genom dessa åtgärder har CellPoint också infört befattningen verkställande direktör (President) för administrationen av den löpande verksamheten. Stephen Childs utses till t f VD och kommer att samarbeta nära med bolagets styrelse och den befintliga ledningen fram till en permanent VD rekryterats. Childs är sedan tidigare styrelseledamot i CellPoint Inc. och har mer än 15 års erfarenhet av internationell telekommunikation. Lars Persson, tidigare verkställande direktör för Londonbaserade CellPoint Europe, lämnar den dagliga driften av bolaget men kvarstår som ledamot i CellPoints styrelse. "CellPoint är ett starkt och målinriktat företag, med den bästa personal och produkter och därtill goda referenser inom denna framväxande industri. Jag är glad över att som aktiv i styrelsen framöver få bidra till bolagets framgång ", säger Lars Persson. Peter Henricsson kvarstår som CellPoints CEO och styrelseordförande. Samtliga anställda inom CellPoint kommer att erbjudas att delta i ett program för att köpa bolagets aktier på motsvarande villkor som gällde i de senaste riktade emissionerna. Inom programmet ges varje anställd möjlighet att avsätta upp till 25 procent av lönen till aktieköp och medföljande rätt till hälften så många teckningsoptioner. Indikationer visar ett påtagligt intresse för att delta i programmet. Förutom de positiva effekterna av att personalens andel i CellPoint ökar kommer det också leda till kostnadsbesparingar de kommande sex till tolv månaderna. Sammantaget beräknas dessa åtgärder komma att leda till kostnadsbesparingar om 100 000 USD under november och därefter 150 000 USD per månad. Samtidigt stärks bolagets fokusering på kärnverksamheten med mobila positioneringsplattformar för GSM- och 3G-operatörer. För mer information vänligen kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com E-post: info@cellpoint.com Hemsida: www.cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; http://www.cellpoint.com/) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige och Storbritannien, som tillhandahåller mjukvara för positioneringsplattformar och positioneringstjänster. CellPoints mobila "end-to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP-telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar