A-brunnar byts mot C-brunnar för att ge Stockholmarna tur i kärlek

Runt om i staden finns det mängder av avloppsbrunnar utmärkta med bokstaven A. Sedan många år finns det en skröna som säger att den som trampar på ett sådant brunnslock får otur i kärlek, vilket har lett till att Stockholmarna gör sitt yttersta för att undvika dem. Ett harmlöst beteende, kan det tyckas, men problemen som detta medför i form av trafikosäkerhet och stressrelaterade sjukdomar har lett till att man i Stadshuset bestämt sig för att lösa problemet en gång för alla.

-          Detta är ett allvarligt problem. Undersökningar visar att så många som varannan stockholmare någon gång har lidit skada av A-brunnarna. Det kan handla om allt från att man vurpat med cykeln till att man hoppat ut i gatan för att undvika A-brunnarna. Och med tanke på att oron inför att av misstag trampa på en A-brunn kan medföra allvarliga stressrelaterade sjukdomar är säkert också mörkertalet för antalet drabbade enormt, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c).

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c) föreslår därför att A-brunnarnas lock i Stockholm ska bytas ut mot ett lock med bokstaven C. Beteckningen står för ”centrumanläggning”, och syftar till att det främst är brunnslocken i centrum som kommer att bytas ut.

-          Jag har redan uppdragit åt Stockholm Vatten att påbörja arbetet med en gång. De kommer nu att genomföra en teststudie med C-brunnar i innerstaden vars resultat ska presenteras om ett år, det vill säga 1 april 2012. Det är viktigt att detta arbete genomförs skyndsamt innan fler människor skadas, säger Per Ankersjö (c).

För att ytterligare vända på trenden att stockholmarna undviker vissa brunnslock har Per Ankersjö även beslutat om en förändring av brunnslockens design:

-          Själva anledningen till att människor undviker A-brunnarna är att dessa tros medföra otur. Därför har jag bestämt att på de nya brunnslocken ska bokstaven C vara inneslutet i en fyrklöver, vilket ju är allmänt känt som en lyckosymbol. På så sätt hoppas jag att Stockholmarna hädanefter ska börja förknippa C:et och fyrklövern med positiva lyckokänslor, så att de problem som A-brunnarna skapade för evigt kan försvinna, säger Per Ankersjö (c).

Presskontakt

Frida Demervall

frida.demervall@stockholm.se

076-1229413