Anders Flanking kommenterar Socialdemokraternas vårdförslag

Centerpartiet kommenterar Socialdemokraternas rapport "Likvärdig sjukvård i hela landet", som presenterades i Östersund torsdagen den 19 augusti.- Tyvärr visar Socialdemokraterna ingen vilja att sätta människan först i sjukvården. Deras förslag på att ta bort valfriheten och etableringsrätten visar tydligt att politikermakt ska gå före patientmakt. Detta förlorar både patienterna och vården på. Etableringsfrihet i vården är en förutsättning för patientens valfrihet, fortsätter Anders Flanking.

- Jag är också förvånad över att Socialdemokraterna föreslår åtgärder som redan är genomförda eller på gång att genomföras av alliansregeringen, t.ex. att all information om patienten ska samlas på ett ställe, avslutar Flanking.

Centerpartiet och alliansregeringen har genomfört flera välfärdsreformer med sikte på att höja kvaliteten och öka patienternas valfrihet. De viktigaste reformerna är vårdvalsreformen, apoteksomregleringen och LOV, lagen om valfrihetssystem som möjliggör valfrihet inom kommunernas äldre- och handikappomsorg. Vänsterpartierna är emot dessa reformer. Valet den 19 september är ett val mellan två tydliga alternativ inom välfärdsområdet.