Per Åsling (C) kommenterar Folkhälsoinstitutets etablering i Stockholm

På regeringens sammanträde i dag, onsdag, hanterades ärendet om Statens Folkhälsoinstituts etablering av en filialverksamhet i Stockholm.

Folkhälsoinstitutets generaldirektör har flera gånger markerat en vilja att flytta tillbaka verksamheten till Stockholm. En mer lämplig lösning hade varit att regeringen tillsätter en direktör som inte vill avlöva länet på arbetstillfällen och kompetens, när myndigheten utvecklas i en positiv riktning i Östersund, säger Per Åsling (C).

Flytten av Folkhälsoinstitutet till Östersund 2007 har inneburit att vår arbetsmarknad har fått ett värdefullt tillskott av kvalificerade arbetstillfällen inom ett kunskapsintensivt och framtidsinriktat område. Jag kommer att arbeta för att Östersund fortsatt ska vara basen för Folkhälsoinstitutets verksamhet, säger Per Åsling (C).

–––––––––––––

Kontakt

Per Åsling (C) riksdagsledamot för Jämtlands län

070-607 70 30

Taggar: