Så ofta byter svenskarna lösenord på sin dator

– En av fyra svenskar byter sällan eller aldrig lösenord på sin dator

Semestern är över och många är vi som kommit tillbaka efter ledigheten bara för att inse att vi glömt lösenordet till vår dator. Men väldigt många kommer ihåg det utan problem, de byter nämligen sällan eller aldrig sitt lösenord. När IT-företaget Centric intervjuat drygt 1000 personer runt om i Sverige visar det sig att ungefär var fjärde svensk (24,1 %) byter lösenord på sin persondator max en gång om året eller mer sällan. Drygt 11 procent av svenska folket byter aldrig lösenord. Något som förstås utgör en stor säkerhetsrisk då det underlättar för personer som vill förstöra eller komma åt innehållet i datorn eller den server som datorn är uppkopplad mot.

Centric har låtit intervjua drygt 1000 svenskar som är i arbete och frågat dem ungefär hur ofta de byter lösenord på sin persondator. Svaren är oroande då det visar sig att en stor del av befolkningen sällan eller aldrig byter lösenord på sin persondator. Var fjärde svensk menar att de byter ut sitt lösenord max en gång per år. Drygt 11 procent säger att de aldrig byter lösenord. Sämst är svenskarna boende i Småland och Stockholm, 30 procent av de intervjuade smålänningarna säger att de byter lösenord max en gång i halvåret, detta att jämföra med skåningarna, bland dem säger endast 17 procent samma sak. 16,2 procent av stockholmarna säger att de aldrig byter lösenord vilket är sämre än boende i Värmland eller Västernorrland. Här säger endast 4,6 procent samma sak.

– Att aldrig byta lösenord på sin dator är förstås ett problem, säger Klas Bonde, chef för Centric Professionals i Sverige och Norge. Kommer ditt lösenord ut så riskerar du att bli av med mycket information om dig själv och det företag du arbetar för. Jag skulle säga att vi alla bör byta lösenord på våra datorer en gång per kvartal eller minst en gång i halvåret.

Hur ofta svenskarna byter lösenord styrs också till stor del av ålder. I åldersgruppen 45-64 är det endast 20 procent som byter en gång per år eller mer sällan. I denna åldersgrupp byter 70 procent lösenord var tredje månad eller oftare. Detta till skillnad från åldersgruppen 65 plus. Här säger drygt 40 procent (41,8%) att de byter lösenord en gång om året eller mer sällan. I åldersgruppen 18-29 år säger 62 procent att de byter lösenord var tredje månad eller oftare. 26,4 procent säger att de byter en gång om året eller mer sällan.

– Jag vill inte drista mig till att påstå att pensionärerna är en säkerhetsrisk men våra siffror visar att många över 65 måste uppmärksammas på riskerna med gamla lösenord. Tre heta tips när det gäller att utforma sitt lösenord kan vara att använda sig av ett ord med baklängesstavning kompletterad med siffror, eller vissa historiska och personliga data kombinerad med både siffror och bokstäver eller varför inte Blandar år och namn på kändisar?

Undersökningen genomfördes i mars 2016 på uppdrag av Centric. 1 012 svenskar deltog i en undersökning med automatiska telefonintervjuer. Ta del av hela undersökningen genom att maila: johan.nybom@inmema.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Klas Bonde, vd
Centric IT Professionals
Tel: 010-219 05 00 / 0709-11 64 14
E-post: klas.bonde@centric.eu

Johan Nybom
Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com

Om Centric
Centric är ett IT-företag med 5000 anställda på kontor i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Norge, Rumänien, Schweiz, Sverige och Tyskland. I Sverige erbjuder Centric bemanningstjänster för vård- och IT-sektorn samt mjukvara till handeln. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. Koncernen omsatte ca en halv miljard EUR i hela Europa.
Se:
www.centric.eu

Taggar:

Media

Media

Citat

Jag vill inte drista mig till att påstå att pensionärerna är en säkerhetsrisk men våra siffror visar att många över 65 måste uppmärksammas på riskerna med gamla lösenord
Klas Bonde, chef för Centric Professionals i Sverige