Bioelektronisk medicin – nervsignaler som medicin.

Nya rön om hur nerver styr kroppens immunförsvar har öppnat nya möjligheter för behandling av inflammatoriska sjukdomar och bildat grunden för det nya området Bioelektronisk Medicin. 


Precis som nervreflexer reglerar blodtryck, kroppstemperatur, tarmfunktion etc. regleras också immunsystemet av nervreflexer. Kliniska studier av specifik elektrisk nervstimulering som behandling av ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom pågår. Aktuell forskning visar att känselnerver reagrerar på både inflammation och infektion och, troligen via nervknippen som vagusnerven, rapporterar till hjärnan om hot och inflammation i kroppens organ.

Nya upptäckter har också visat att vissa immunceller kan överföra nervsignaler, vilket ger bättre möjligheter att förstå hur nervsystemet styr inflammation. Konceptet att använda elektriska gränssnitt för att styra immunsvar och behandla inflammatoriska sjukdomar är fascinerande och mycket intressant. Experimentella data tyder på att läkning ibland hindras av att nervrelgeringen av inflammation är satt ur spel. Kanske är det så att immunsystemet, precis som hjärtat, kan behöva en pacemaker för att arbeta i rätt takt?

Fältet bioelektronisk medicin är ännu i sin linda. Ökade insiker om hur nervsystemet läser av och styr immunsvar har potentialen att leda till helt nya behandlingar. Kanske kan piller ibland ersättas av apparater som läser av och aktiverar nervsignaler för att kontinuerligt anpassa behandlingen av inflammatoriska sjukdomar? Kanske kan vi skapa verkligt personlig medicin.

Peder Olofsson bedriver sin forskning på CMM vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Han driver utvecklingen av ett biomedicinskt centrum, en interdiciplinär miljö där molekylär medicin, bioteknik och neurovetenskap kan samverka för att kartlägga och utveckla nervstimulering med syftet att reglera biologiska processer och behandla sjukdomar.

Centrum för Molekylär Medicin planerar en öppen föreläsning i ämnet – ta kontakt så berättar vi mer.

Peder Olofsson
Institutionen för Medicin
Centrum för Molekylär Medicin
Karolinska Institutet 

peder.olofsson@ki.se 

Taggar:

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Kanske är det så att immunsystemet, precis som hjärtat, kan behöva en pacemaker för att arbeta i rätt takt?
Peder Olofsson