Havreskal blir värme i Järna

Pressmeddelande 2004-11-09 Havreskal blir värme i Järna Havreskal blir bränsle i en ny ångpanna, som Cerealia och Telge Energi Nät bygger tillsammans i Järna utanför Södertälje. Ångan kommer att användas för att driva processen i Cerealias anläggning och som fjärrvärme åt boende i Järna. Ångpannan planeras att vara i gång under våren 2005. Havreskalen är en restprodukt från Cerealias havregrynstillverkning och beräknad förbrukning är drygt 7 200 ton havreskal per år. - Idag skickas havreskalen till foderfabriker i närområdet. Genom att använda havreskalen som bränsle fyrdubblas värdet. Vi kommer att spara minst 3 200 kubikmeter olja per år. Dessutom kommer utsläppen av koldioxid att minska med ca 4700 ton, säger Göran Blomqvist, platschef på Cerealias anläggning i Järna. Den nya pannan placeras vid Cerealias fabrik. Tillsammans med Telge Energi Näts befintliga panncentral och Cerealias nuvarande pannor kommer den att utgöra en gemensam produktionsanläggning som ägs av Telge Energi Nät. Budgeten för uppförandet av havreskalspannan ligger på 25 miljoner kronor. - Havreskalet kompletteras med deponigas från Tvetatippen, vilket gör att vi får unikt bra miljöeffekter. Avfallet från Tveta och havreskalet återvinns som värme till Järnaborna och i produktionen av livsmedel i Cerealias fabrik, säger Göran Ernstsson, VD på Telge Energi Nät. Den samlade produktionen kommer att drivas i ett gemensamt projekt med en styrgrupp med representanter från Cerealia och Telge Energi Nät. För mer information kontakta gärna: Göran Blomqvist, platschef, Cerealia, Järna 08-519 787 00, 0709-27 87 84 Göran Ernstsson, VD, Telge Energi Nät 08-553 223 04, 0708-51 56 59 Telge Energi Nät Telge Energi Nät distribuerar el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten till över 80000 boende, företag och verksamheter i Södertälje och Nykvarns kommuner. Förutom att leverera själva energin ansvarar Telge Energi Nät för underhåll, reparation och utbyggnad av de lokala näten och ledningarna. Företaget har ca 150 anställda och omsätter ca 700 miljoner kronor årligen. Telge Energi Nät AB tillhör koncernen Telge som omsätter ca 3,5 miljarder kronor per år och har ca 700 anställda. Cerealia Cerealia är en internationell livsmedelskoncern, som tillverkar livsmedel baserade på spannmål - allt från mjöl till pasta, müsli och bröd. Bland varumärkena finns AXA, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm och Schulstad. I anläggningen i Järna tillverkas frukostprodukter och pasta. Cerealia har cirka 5 500 anställda. Omsättningen är ca 8,4 miljarder per år. Cerealia ägs genom Svenska Lantmännen av drygt 50 000 svenska bönder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20600/wkr0001.pdf

Om oss

Cerealia utvecklar, tillverkar och marknadsför livsmedel baserade på cerealier i norra Europa. Verksamheten bedrivs i vid ett 50-tal anläggningar i 11 länder. Omsättningen är drygt 6 miljarder SEK.

Dokument & länkar