Cevian Capital slutför försäljningen av hela sitt aktieinnehav i AB Volvo

  • Cevian Capital har idag slutfört försäljningen av hela sitt aktieinnehav i AB Volvo till Nomura International Plc (“Nomura”) och Barclays Capital Securities Limited (“Barclays”).
  • Nomura och Barclays har förbundit sig att sälja aktierna till Zhejiang Geely Holding Group ("Geely Holding") efter godkännande från berörda myndigheter. 

Den 27 december 2017 annonserade Cevian Capital överenskommelsen att sälja hela sitt aktieinnehav i AB Volvo till Nomura och Barclays efter det att godkännande lämnats av berörda myndigheter. Försäljningen omfattar 88,47 miljoner A-aktier och 78,77 miljoner B-aktier vilket motsvarar 8,2 procent av aktiekapitalet och 15,6 procent av rösterna[1].

Godkännande från konkurrensmyndigheten i Tyskland[2] har nu erhållits och Cevian Capital har idag slutfört försäljningen av hela sitt aktieinnehav i AB Volvo till Nomura och Barclays. 

Nomura och Barclays har förbundit sig att sälja aktierna till Geely Holding, och Geely Holding har förbundit sig att förvärva aktierna efter godkännande från berörda myndigheter. 


[1] Procent avser utestående aktier exklusive egna aktier.

[2] Bundeskartellamt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hallvarsson & Halvarsson
Johan Ramsten
+46 70 971 12 85
johan.ramsten@halvarsson.se

Om Cevian Capital 

Cevian Capital är Europas ledande och mest erfarna aktivistfond och investerar enbart i noterade europeiska bolag. Cevian Capital förvaltar cirka 16 miljarder dollar för cirka 450 pensionsfonder, stiftelser, oberoende förmögenhetsförvaltare och andra investerare från Nordamerika, Europa och andra regioner.

Cevian Capitals strategi som konstruktiv aktivistfond är att hjälpa sina portföljbolag att bli långsiktigt bättre och mer konkurrenskraftiga och på så sätt öka det långsiktiga värdet på fondens investeringar. Cevian Capital är i regel en ankarinvesterare. Dess medarbetare väljs ofta till styrelsen och är för närvarande styrelseledamöter i nio portföljbolag i sex länder.

Cevian Capital har ett långsiktigt perspektiv på bolagen som fonden investerar i och har en genomsnittlig innehavstid om fem år. Cevian Capital är en större ägare i några av Europas största industriföretag som ABB, Ericsson och ThyssenKrupp.

Prenumerera

Dokument & länkar