Geely Holding förvärvar Cevian Capitals aktier i AB Volvo

  • Cevian Capital har idag överenskommit att sälja hela sitt aktieinnehav i AB Volvo (”Volvo” eller ”Bolaget”) och Zhejiang Geely Holding Group (”Geely Holding”) har förbundit sig att förvärva aktierna så snart förvärvet godkänts av berörda myndigheter.
  • Förvärvet av aktier i AB Volvo omfattar 88,47 miljoner A-aktier och 78,77 miljoner
    B-aktier vilket motsvarar 8,2 procent av aktiekapitalet och 15,6 procent av rösterna och utgör det största ägandet i AB Volvo mätt i kapital och det näst största i antal röster[1].
  • Nomura International Plc och Barclays Capital Securities Limited har avtalat att förvärva Cevian Capitals aktier i AB Volvo och förbundit sig att sälja aktierna till Geely Holding efter att förvärven godkänts av berörda myndigheter.

[1]   Procent avser utestående aktier exklusive egna aktier.

Cevian Capitals medgrundare Christer Gardell, säger i en kommentar:

”Dagens tillkännagivande innebär att Cevian Capitals 11 års ägande i AB Volvo är över. Under Cevian Capitals ägande har AB Volvo utvecklats till ett mer konkurrenskraftigt och värdefullt bolag genom förbättrad bolagsstyrning, ökad effektivitet och ett större fokus på kärnaffären. Detta återspeglas i strukturellt förbättrad lönsamhet och högre marknadsvärde.
Vi är stolta över att ha bidragit till denna positiva utveckling.”

”AB Volvo kommer nu att leda branschen in i en ny fas. Överenskommelsen innebär att
AB Volvo får en ny stor och engagerad aktieägare med betydande expertis inom strategiskt viktiga områden för framtida värdeskapande, så som elektrifiering, självkörande fordon, connectivity och den kinesiska marknaden.”

Geely Holdings ordförande Li Shufu säger:

”Vi är mycket glada över att ha kommit överens med Cevian Capital om att förvärva dess aktier i AB Volvo, vilket kommer att göra oss till störst aktieägare mätt i kapital i ett i
många avseenden världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kommersiella fordon. Med våra erfarenheter från Volvo Car Group respekterar och värdesätter vi den skandinaviska historien och kulturen, ledande marknadspositioner, avancerade teknologier och miljökompetenser hos AB Volvo. Vi kommer att stödja
AB Volvos styrelse och ledning i deras fortsatta genomförande av den nuvarande strategin.”

Geely Holdings Executive Vice President and Chief Financial Officer Daniel Donghui Li, tillägger:

”Geely Holding är en erkänt strategisk långsiktig investerare och vi räknar med att bidra positivt till AB Volvos långsiktiga utveckling. Geely Holding kommer att kunna erbjuda
AB Volvo sin globala kompetens, erfarenheter från den kinesiska marknaden samt utvecklingsmöjligheter särskilt inom elektrifiering, självkörande fordon och connectivity
för att stödja AB Volvos globala utveckling och stärka Volvos varumärke.”

Ytterligare information

Enligt överenskommelsen har Cevian Capital avtalat att sälja samtliga 88,47 miljoner A-aktier och 78,77 miljoner B-aktier i AB Volvo till både Nomura International Plc och Barclays Capital Securities Limited. Nomura International Plc och Barclays Capital Securities Limited har förbundit sig att sälja aktierna till Geely Holding, och Geely Holding har förbundit sig att förvärva aktierna efter att nödvändiga tillstånd lämnats.

Om Cevian Capital

Cevian Capital är Europas ledande och mest erfarna aktivistfond och investerar enbart i noterade europeiska bolag. Cevian Capital förvaltar cirka 16 miljarder dollar för cirka 450 pensionsfonder, stiftelser, oberoende förmögenhetsförvaltare och andra investerare från Nordamerika, Europa och andra regioner.

Cevian Capitals strategi som konstruktiv aktivistfond är att hjälpa sina portföljbolag att bli långsiktigt bättre och mer konkurrenskraftiga och på så sätt öka det långsiktiga värdet på fondens investeringar. Cevian Capital är i regel en ankarinvesterare. Dess medarbetare väljs ofta till styrelsen och är för närvarande styrelseledamöter i nio portföljbolag i sex länder.

Cevian Capital har ett långsiktigt perspektiv på bolagen som fonden investerar i och har en genomsnittlig innehavstid om fem år. Cevian Capital är en större ägare i några av Europas största industriföretag som ABB, Ericsson och ThyssenKrupp.

Om Geely Holding

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) är en global motorfordonsgrupp, som äger flera välkända internationella fordonsvarumärken, och är verksam i hela värdekedjan från forskning och utveckling och design till produktion, försäljning och service.

Gruppen, som grundades 1986 i staden Taizhou i Zhejiangprovinsen av sin ordförande
Li Shufu, startade 1997 sin fordonsrörelse och har nu huvudkontor i Hangzhou.
Gruppen omfattar tre bolag: Geely Auto Group, Volvo Car Group och Geely Commercial Vehicles Company. Dess varumärken är bl a Geely Auto, LYNK & CO, Volvo Car, Polestar, London Electric Vehicle Company (LEVC), Yuan Cheng Auto, PROTON, Lotus och Terrafugia.

Sammantaget sålde Geely Holding 1,3 miljoner fordon år 2016 med Volvo Cars rekordhöga försäljning om 534 332 bilar och Geely Auto Groups försäljning, som ökade med mer än
50 % till 765 851 enheter, vilket överträffade gruppens mål. Under de första nio månaderna av 2017 sålde Geely Auto Group totalt 1 093 491 enheter, vilket är en ökning med 66 % mot samma period 2016 och utgör 99 % av gruppens reviderade försäljningsmål för 2017 om
1,1 miljoner enheter. Volvo Cars är på väg mot ännu ett rekordår med försäljning under årets första 11 månader om 513 051 enheter, en ökning med 8,3 % jämfört med samma period föregående år.

Zhejiang Geely Holding Group har drygt 80 000 medarbetare världen över och har under de senaste sex åren ingått i Fortune 500. Ytterligare information om Zhejiang Geely Holdings finns på gruppens officiella hemsida www.geelyholding.com.

Rådgivare

Nomura International Plc har varit Cevian Capitals finansiella rådgivare. Linklaters och Freshfields har varit legala rådgivare till Cevian Capital respektive Geely Holding. Identity AB och Hallvarsson & Halvarsson AB har varit kommunikationsrådgivare åt Cevian Capital.

Förfrågningar och ytterligare information, vänligen kontakta:

Cevian Capital
Hallvarsson & Halvarsson
Johan Ramsten
+46 70 971 12 85
johan.ramsten@halvarsson.se

Germany
CNC
Roland Klein
+44 7776 162997
roland.klein@cnc-communications.com

UK
Maitland
Andy Donald
+44 (0) 20 7379 5151
Cevian-maitland@maitland.co.uk

Switzerland
Financial Dynamics
Edwin van der Geist
+41 79 330 5522
vdg@dynamicsgroup.ch

Nomura International Plc
Mikael Dahl / Giles Gleave / Mark Milano                                                             
+44 (0) 20 7102 1000

Barclays Capital Securities Limited
Tom Swerling
+44 (0) 20 3134 8548

Dokument & länkar