Uttalande av Christer Gardell med anledning av åtal i insiderhärvan

Det är beklagligt att en person medvetet brutit mot Cevian Capitals regler genom att handla med aktier utan tillstånd. Han har som tidigare meddelats fått lämna sin anställning med omedelbar verkan med anledning av detta.

Givetvis har inga av de transaktioner som åtalet omfattar skett genom det personalägda bolaget Naivec som finns inom Cevian Capital och som strikt följer Cevian Capitals regler.