AB CF BERG & CO (publ) förvärvar hälften av aktierna i Värendskog AB

AB CF BERG & CO (publ) förvärvar hälften av aktierna i Värendskog AB Värendskog AB bedriver inköp och försäljning av skogsprodukter. Avverkningsvolymen skogsprodukter som bolaget hanterar uppgår till cirka 125.000 m³fub och antal anställda är cirka 5 personer. Bolagets verksamhetsområde ligger främst i östra delen av Kronobergs län i Småland. Säljare till aktierna är Hördegårds Trä AB som tillhör Geijer koncernen som i sin tur är under förvärv av Skogskoncernen Södra. Aktierna förvärvas till nominellt värde. Värendskog AB kommer därmed att bli en stor leverantör av råvara till Bergskoncernen och kommer att kunna hantera cirka 15-20 % av Bergskoncernens nuvarande råvarubehov vid anläggningarna i Mörlunda och Järnforsen. Verksamheten i Värendskog kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. Enda skillnaden är att Bergskoncernen träder in som delägare i bolaget och köpare av skogsprodukter istället för den tidigare ägaren Geijer koncernen. Förvärvet sker i samförstånd med Värendskogs personal och den andra delägaren och samarbetspartnern JK-Trä AB. Ytterligare information kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495/236 10 eller mobil 070/582 81 48 Mörlunda 2002-09-09 AB CF BERG & CO (publ) Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar