Bokslutskommuniké 1 september, 2002 - 31 augusti, 2003 för AB CF BERG & CO (publ)

Bokslutskommuniké 1 september, 2002 - 31 augusti, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning -Nettoomsättningen uppgick till 289,1 (264,8) mkr, rörelseresultatet blev 8,1 (-1,7) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 5,9 (-4,1) mkr -Resultat efter skatt blev 4,3 (-3,0) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,90 (-0,62) kronor per aktie. -Resultatförbättringen är i huvudsak en följd av bättre försäljningspriser på trävaror och biprodukter såsom spån och bränsleflis samt en förbättrad produktivitet. -Oförändrad utdelning föreslås med 0,25 kronor per aktie. Koncernens verksamhet Bergskoncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i två sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB CF BERG & CO (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB C.A. Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen. Geografiskt ligger sågverken i samma kommun och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 2,5 mil. Koncernen har gjort den strategiska uppdelningen att BERGS producerar och säljer i huvudsak granträvaror, medan OLAB producerar och säljer furuträvaror. Moderbolaget AB CF BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier. Ytterligare information avseende kommunikén kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-236 10. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar