CGit: Delårsrapport, Q3 - CGit Holding AB (publ)

Report this content

VD har ordet

CGit fortsätter att utvecklas enligt plan även under Q3! Våra avtalsintäkter fortsätter att strömma in enligt uppsatta förväntningar. Vår produkt/lösningsaffär överträffar budgeterade nivåer ordentligt den här perioden och så gör även vår konsultaffär. Vår ambition att ta en ledande position inom AI-infrastruktur har gett resultat. Med de initiativ som vi tagit, ihop med AI Innovation of Sweden, samt tillsammans med det som vi åstadkommer med våra strategiska partners så kan jag bara ödmjukt konstatera att vi ÄR ledande inom AI-infrastruktur idag.

Vårt engagemang som Core Technology Partner till AI Innovation of Sweden (ai.se) har resulterat i att vi är med i några otroligt spännande och intressanta projekt. Just nu är vi i full gång med projekt inom medicinsk bildanalys, ett annat inom ett svenskt språkdata labb och ett tredje som har ett miljöperspektiv. Detta vittnar om att initiativen är väl spridda mellan branscher och inriktningar. Fler projekt är planerade och kommer att starta inom kort. Utöver det så har vi även varit med i uppstarten av AI innovation of Swedens nod i syd. Parallellt med det så fortsätter vi att göra affärer inom Automotive-sektorn som är en av de branscher som kommit längst med sin AI-innovation i sina verksamheter.

Q3 2019 har varit bra och affärstrycket har varit bibehållet under semesterperioden. Alltså en trygg och stabil leverans av våra tre intäktsben. Avtalsintäkterna fortsätter att växa och skapar ett fundament för vår verksamhet, samtidigt som både konsultverksamheten och lösningsaffären levererar bra. Jag konstaterar att resultatet avseende Q3 ackumulerat ”year over year” i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB visar ett EBITA om 2.2 MSEK jämfört med föregående period (1.4 MSEK), det är en ökning med hela 61% och omsättningen i det verksamhetsdrivna bolaget för samma period är 54.9 MSEK jämfört med föregående period (45.6 MSEK), vilket är en omsättningsökning på 20%. 

Tillsammans med våra strategiska partners fortsätter vi på CGit att leverera nästa generations IT-infrastruktur. För att nämna några av de fina och strategiskt viktiga affärer vi genomfört under Q3 så vill jag börja med Vitrolife. Företaget är ny kund till CGit och verkar bland annat inom forskning och utveckling inom IVF. Vitrolife hade en föråldrad miljö som de dessutom vuxit ur. När verksamhetskraven på en ny infrastruktur blev tydliga var det uppenbart att det krävdes en stabil och högpresterande miljö som också var framtidssäkrad. Med det som bakgrund väljer Vitrolife CGit som partner för investering i en helt ny infrastruktur avseende sin verksamhet i Göteborg. 

En annan kund som är verksam inom fordonsbranschen behöver investera i en ny storagelösning för att kunna möta framtidens kraftigt ökade behov. Kunden, som skördar stor framgång med sina lösningar, behöver en plattform som är högpresterande och framtidsäkrad. Efter tester och analyser får CGit förmånen att leverera en ny plattform baserad på nästa generations IT-infrastruktur.  

 Nu går vi in i Q4 med starkt självförtroende och god känsla av att avsluta året riktigt starkt och därmed också överträffa uppsatta mål både avseende sista kvartalet och på helåret. Min bedömning är att vi i det verksamhetsdrivna bolaget CGit AB landar 2019 års omsättningen på ca 95 MSEK och med ett rörelseresultat på 3.5 MSEK.

Finansiell översikt koncernen:

2019Tredje Kvartalet 2018Tredje Kvartalet 2019Första Tre kvartalen 2018Första Tre kvartalen 2018Helår
Nettoomsättning 20 573 11 398 54 175 45 473 58 829
Rörelseresultat 1 341 1 404 2 031 837 1 014
Resultat före skatt 1 297 1 385 1 894 802 848
Resultat per aktie före skatt (SEK) 0,82 0,88 1,2 0,51 0,54
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

Väsentliga händelser Q3 2019 

 • 2019-07-04
  CGit har tecknat ett avtal med befintlig kund inom detaljhandeln. Kunden väljer att förlänga samarbetet kring nästa generations lagring.

 • 2019-07-04
  CGit tecknar strategiskt viktigt avtal med Vitrolife. Vitrolife som är ny kund till CGit verkar inom bland annat forskning och utveckling inom IVF. Vitrolife väljer att investera i helt ny infrastruktur avseende sin verksamhet i Göteborg. 
  Värdet på dessa två avtal uppgår till 2,7 MSEK
 • 2019-07-29
  CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i ny storagelösning för att möta framtidens kraftigt ökade behov. Lösningen som är baserad på en IBM plattform kommer hantera kommande krav på ny infrastruktur. Värdet på den nya ordern uppgår till 6,4 MSEK
 • 2019-09-27
  Det ökade intresset för CGits lösningar inom såväl traditionell IT-infrastruktur samt AI-infrastruktur gör att CGit nu satsar med lokal närvaro i södra Sverige. CGit kommer från och med idag att finnas med egen personal på plats i Lund. På så sätt kan vi nu erbjuda ännu högre servicegrad mot våra kunder som redan finns i Lund och Malmö samt, på ett bättre sätt, bearbeta den lokala marknaden. ”Lund och Malmö är extra intressant för oss med tanke på hur starkt AI växer inom telekom och life-science. Områden där i synnerhet Lund spelar en viktig roll i Sverige” säger Mattias Bergkvist, VD på CGit.

  Väsentliga händelser efter periodens utgång


   
 • 2019-10-01
  CGit har tagit en ny stororder på en AI-plattform från en befintlig kund. Affären är initialt värd ca 27 MSEK. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i en ny AI-plattform för att möta sina högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet. Valet föll alltså till slut på CGits lösning som baseras på en testad och beprövad plattform för AI & Deep Learning. 
  Mattias Bergkvist, VD på CGit: ”Vi har de senaste åren satsat målinriktat på att bli ledande inom AI-infrastruktur och vi ser den här affären som ett kvitto på att vi valt rätt partners och investerat i rätt kompetens. Vi är oerhört glada och stolta över att vi, i hård konkurrens, nu får möjlighet att leverera marknadens bästa lösning för utveckling av AI.” 
 • 2019-10-30
  CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i nästa generations lagringslösning, en utbyggnad av befintlig plattform för att möta morgondagens kraftigt ökade behov. Värdet på den nya ordern uppgår till 1.5 MSEK

  //


  För mer information, kontakta Bolaget på:
  VD Mattias Bergkvist 
  Telefon: 031-762 02 40
  info@cgit.se
  www.cgit.se

  Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:a oktober 2019.

  CGit:
  CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

   

Prenumerera

Dokument & länkar