CGit beviljas bidrag för industriell forskning via Vinnova, värde 2 MSEK

Report this content

Mölndal                                                                                       2021-03-11

CGit har via Vinnovas utlysningen kring innovationsprojekt i små och medelstora 
företag 2020 sökt bidrag för att fortsätta sin utveckling av AI-infrastruktur och plattform för AI-beräkning samt Deep Learning och dess ekosystem.

Det statliga stödet avser industriell forskning med fokus på forskning och utveckling samt innovation.

CGit är mitt i sin resa på att bygga ett kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur. Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för både utveckla vårt erbjudande inom området men också befästa vår ledande position inom området.

Tillsammans med Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) har CGit skapat förutsättningar för det här innovationsprojektet inom ramen för industriell forskning.

Vi är både stolta och glada över det här beskedet och vi ser fram emot fortsätt utveckling av våra innovativa lösningar. Säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e mars 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera