CGit startar nytt mjukvarubolag

Report this content

Mölndal                                                                                                                                  2021-01-27                                                                                                                                                                                                                                                

CGit startar nytt mjukvarubolag!

Tillsammans med Asymptotic startar CGit ett gemensamt bolag där CGit är majoritetsägare. Bolaget, som heter AIXIA, kommer att erbjuda en mjukvaruplattform för utveckling som kompletterar CGit´s erbjudande kring AI-Infrastruktur. Genom AIXIA stärker vi ytterligare vår unika position på marknaden.

Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvaru-lösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare.

De första verktygen som erbjuds via AIXIA är lösningarna “AiQu” och “SnapXS”.

AiQu är en avancerad schemaläggare som drastiskt minskar komplexiteten vid planering och användning av kraftfulla beräkningsresurser. Det förenklar vardagen för Deep Learning teams och IT-organisationer genom att minska komplexiteten samtidigt som det ökar effektiviteten.

SnapXS är ett mjukvarupaket för datahantering som möjliggör effektiv användning av Big Data i ett AI-ekosystem. Det ger enkel åtkomst till petabytes med data. Det möjliggör enkel sökning, filtrering och datadelning med liten insats. SnapXS kommer att avsevärt öka den datarelaterade avkastningen till kopplad data-investering genom att maximera värdet på data, minska utvecklingskostnaderna och förkorta produktionstiden.

Tillsammans erbjuder SnapXS och AiQu en nyckelfärdig lösning som ger dig ett försprång i din AI-utveckling.

Vi är mycket glada över att vara det första svenska företaget som erbjuder en komplett och beprövad AI-infrastrukturlösning och ML Ops-plattform som både erbjuds som en tjänst eller på plats hos kund, säger CGit´s VD Mattias Bergkvist.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se
 

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e januari 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera