CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3,5 MSEK

Mölndal                                                                             2021-07-15                                                                                                                                                                                                                                              

CGit tar en ny order inom nästa generations kommunikationslösning med befintlig kund. Kunden, som är verksam inom Automotive, har tagit beslutet att fortsätta investera och utveckla sin plattform för skapa en homogen och framtidssäkrad kommunikationsplattform. Lösningen bygger på Arista Networks arkitektur.

Ordern är värd 3,5 MSEK.

Vi fortsätter att få bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande och stabila relationer med våra kunder. Det är spännande att följa våra innovativa kunder i deras utveckling och CGit tackar för förtroendet., säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e juli 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera