CGit tar ny stororder på AI-plattform

Report this content

Mölndal                                                                 2019-10-01

CGit har tagit en ny stororder på en AI-plattform från en befintlig kund. Affären är initialt värd ca 27 MSEK. Kunden som är verksam inom fordonsbranschen investerar i en ny AI-plattform för att möta sina högt ställda krav på prestanda och tillförlitlighet. Valet föll alltså till slut på CGits lösning som baseras på en testad och beprövad plattform för AI & Deep Learning.

Mattias Bergkvist, VD på CGit: ”Vi har de senaste åren satsat målinriktat på att bli ledande inom AI-infrastruktur och vi ser den här affären som ett kvitto på att vi valt rätt partners och investerat i rätt kompetens. Vi är oerhört glada och stolta över att vi, i hård konkurrens, nu får möjlighet att leverera marknadens bästa lösning för utveckling av AI.” 

CGit has taken a new order for an AI platform from an existing customer. The deal is initially worth about SEK 27 million. The customer who is active in the automotive industry is investing in a new AI platform to meet their high demands on performance and reliability. The choice ultimately fell on CGits solution, which is based on a tested and proven platform for AI & Deep Learning.

Mattias Bergkvist, CEO of CGit: “In recent years, we have focused on becoming a leader in AI infrastructure and we see this deal as a confirmation that we have choosen the right partners and that we have invested in the right expertise. We are extremely happy and proud that, in fierce competition, we now have the opportunity to deliver the market's best solution for developing AI.”

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1:a oktober 2019.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera