Delårsrapport, Q1 - CGit Holding AB (publ)

Report this content

Mölndal                                                                                      2021-05-12

Q1 2021, ett kvartal mitt i en pandemi. Under jämförelsekvartalet 2020 var mer än halvaperioden helt opåverkad av det stundande världsläget – som fått många bolag på fall världen över. Dessutom var Q1-2020 stärkt av en stor affär av engångskaraktär. Vi, CGit, kan trots detta konstatera följande:

Samtliga intäktsben levererar. Vi omsätter 24 262 KSEK, vilket motsvarar 90 % jämfört med samma period föregående år (27 094 KSEK). Däremot gör vi ett rörelseresultat på 317 KSEK, som jämfört med samma period föregående år bara låg på (10 KSEK). Detta är en klar förbättring trots att vi växt personellt och anställt ytterligare 4 medarbetare i en av de tuffaste finansiella kriser vi gått igenom. Denna tillväxt är en medveten satsning i strävan efter att bygga vårt kunskapshus inom nästa generation IT-infrastruktur, Deep Learning/ AI-infrastruktur. Vi har även marginalförbättrat vår lösningsaffär med hela 7,2 procentenheter, vilket syns i sifforna nedan.

(Tkr) 2021Första Kvartalet 2020Första Kvartalet 2020Helår 2019Helår
Nettoomsättning 24 262 27 094 77 153 104 285
Rörelseresultat 317 10 2 877 3 622
Resultat efter skatt 189 -77 2 106 2 771
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,12 -0,05 1,34 1,76
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000
 

VD HAR ORDET

Vi fortsätter framåt. Vi bygger vidare på vårt kunskapshus inom nästa generations IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur – och nu även inom mjukvaruutveckling och verksamhetskunskap för att stötta utvecklingen inom dessa områden. Vår andel AI-relaterade affärer blir stadigt större,vårt mjukvarubolag AIXIA har kommit gång snabbare än förväntat och vi växer personellt i linje med våra tillväxtmål. Sammantaget fortsätter vi att leda utvecklingen inom detta område och vi befäster vår position som den ledande på marknaden.
 

Q1 2021 är passerat och trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi levererar vi inom samtliga affärsben. Medvetna om att pandemin troligen skulle bli utdragen så tog vi tidigt ett både affärsmässigt men också ett mentalt viktigt beslut, vi ska inte agera slav under något vi inte kan påverka och vi ska fortsätt att bygga vårt kunskapshus med både kompetens, lösningar och koncept både på bredden och djupet. Jag kan såhär efter fösta kvartalet konstatera att vi gjorde rätt och vi är på god väg!

Med vetskapen om att jämförande Q1 2020 inte var påverkat av pandemin på samma sätt som årets första kvartal är så kan jag konstatera att svenskt näringsliv i stort har lyckats skilja på pandemin och vikten av att fortsätta utveckla sina verksamheter inom IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur. Vi har blivit bekväma med att arbeta på distans och worklife 2.0 växer fram i varje svenskt företag. Det nya normala är här!

Under Q1 har vi genomfört en hel del intressanta och bra affärer som vi påvisat genom diverse pressrealeser under det gångna kvartalet, ett bevis på att vi fortsätter att förse marknaden med de bästa och mest innovativa lösningarna inom nästa generation IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur. Det vi dock märker av är en förlängd leveranstid på komponenter, på grund av en global komponentbrist inom hela vårt segment på grund av pandemin. Det medför att vi får längre ledtider avseende våra implementeringar mot kund än vi brukar ha. I takt med att vaccinationerna sätter fart allt mer så ser vi dock att problemet med komponentbrist är högst tillfällig och vi kommer under året att vara tillbaka på normala nivåer igen.

Detta skapar istället en bra backlogg för oss, det vill säga många affärer som togs i Q1 kommer att faktureras i Q2.Det tillsammans med en otroligt fin pipe av kommande affärer så ser Q2 ut att bli fantastiskt bra och jag ser redan fram emot att få summera Q2 och resten av året!

Jag skulle vilja lyfta fram några delar av det vi åstadkommit under första kvartalet 2021 mitt i en pandemi. Vi tangerar nästan en omsättning jämfört med samma period 2020, som är ett jämförelsekvartal där knappt halva perioden överhuvudtaget var påverkat av det stundande världsläget som orsakat många blödande bolag och fått många företag världen över på fall.

Vi har också startat upp vårt mjukvarubolag AIXIA, som erbjuder en mjukvaruplattform för utveckling, som kompletterar CGit´s erbjudande kring AI-Infrastruktur. Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvarulösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare. Redan nu märker vi ett otroligt starkt intresse kring dessa lösningar.

I tillägg till det så har CGit med stor framgång, via Vinnovas utlysning kring innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020, sökt bidrag för att fortsätta utvecklingen av AI-infrastruktur och vår plattform för AI beräkning samt Deep Learning och dess ekosystem. Det statliga stödet avser industriell forskning med fokus på forskning och utveckling samt innovation. Det här är helt i rätt linje med vår plan att bygga ett kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur.

Vår andel AI relaterade affärer stiger med 13 procentandelar jämfört med 2020! Även vår omsättning kopplad till AI relaterade affärer ökar med över 16% jämfört med 2020. Samt att de AI relaterade affärerna uppgår till över 46% av vår totala omsättning i första kvartalet. Vi är nu inne i Q2 och vi fortsätter erövra marknaden med nästa generation IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur.

 

Väsentliga händelser Q1 2021

2021-01-22

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 3.6 MSEK
CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med befintlig kund. Kunden, som är verksam i den globala automotivebranschen, har tagit beslutet att fortsätta att investera i sin plattform för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 3.6 MSEK.

2021-01-25
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 750 KSEK

CGit tar en ny order inom säkerhetsplattformar med befintlig kund. Kunden som CGit har haft ett framgångsrikt partnerskap med under en lång tid är verksam inom logistiklösningar för e-handel och detaljhandeln. Kunden har fattat ett strategiskt beslut för att säkerställa framtida krav på säkerhet inom deras verksamhet och har då valt att investera i en ny säkerhetsplattform. Ordern är värd 750 KSEK.

2021-01-27

CGit startar nytt mjukvarubolag
CGit startar nytt mjukvarubolag! Tillsammans med Asymptotic startar CGit ett gemensamt bolag där CGit är majoritetsägare. Bolaget, som heter AIXIA, kommer att erbjuda en mjukvaruplattform för utveckling som kompletterar CGit´s erbjudande kring AI-Infrastruktur. Genom AIXIA stärker vi ytterligare vår unika position på marknaden. Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvaru-lösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare.

2021-01-28
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.5 MSEK

CGit tar en ny order inom Data Managementlösningar med befintlig kund, Kunden som är verksam inom mjukvaruutveckling för e-handel, logistik och industri har behov av att ta nästa steg i att framtidsäkra sin miljö för kommande behov från marknaden. CGit levererar nästa generations Data Managementlöning som är en del av CGit´s IT-infrastrukturkoncept för att tillgodose kundens behov av modern och framtidssäkrad IT-infrastruktur. Ordern är värd 2.5 MSEK.

2021-02-02
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 2.2 MSEK
CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med befintlig kund. Kunden, som är verksam i den globala automotive branschen, har tagit beslutet att fortsätta att expandera sin befintliga AI-infrastruktur med ny nätverksarkitektur anpassat för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 2.2 MSEK.

2021-02-04
CGit tar ny order med befintlig kund, värde 650 KSEK

CGit tar en ny order med befintlig kund. Kunden, som är verksam inom juridik, erbjuder sin marknad en heltäckande service inom det immaterialrättsliga området. De erbjuder patent-, design och varumärkesombud samt jurister med spetskompetens inom hela det immaterialrättsliga området. 
Kundens behov är att uppnå en effektivare, säkrare och automatiserad drift.
Ordern avser arbetsplats som tjänst, som är en del av CGit´s tjänstepaket inom Auto IT.
Ordervärdet är 650 KSEK.

2021-02-09
CGit tecknar nytt avtal med befintlig kund, värde 1,3 MSEK
CGit tecknar nytt avtal med befintlig kund. Kunden som är en konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd.
Kundens behov är att skapa en modern och säker drift. Med säker syftar de på såväl driftssäkerhet som informationssäkerhet. I och med det nya avtalet så kommer CGit att ta fullt ansvar för hela kundens driftmiljö inkluderat flytt av all data till CGit´s egna datacenter för att säkerställa bland annat fullt skalskydd.
Avtalet är på 3 år och med ett ordervärde på 1,3 MSEK. Avtal start är under Q1 2021.

2021-03-11

CGit beviljas bidrag för industriell forskning via Vinnova, värde 2 MSEK
CGit har via Vinnovas utlysningen kring innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020 sökt bidrag för att fortsätta sin utveckling av AI-infrastruktur och plattform för AI beräkning samt Deep Learning och dess ekosystem. Det statliga stödet avser industriell forskning med fokus på forskning och utveckling samt innovation. CGit är mitt i sin resa på att bygga ett kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur. Nu skapar ännu bättre förutsättningar för både utveckla vårt erbjudande inom området men också befästa vår ledande position inom området.

2021-03-12

CGit expanderar utvecklingsplattform till befintlig kund, värde 4,6 MSEK
CGit har tagit en viktig affär värd 4,6 MSEK. Kunden är ledande inom textanalys med hjälp av Machine Learning. Kunden investerar i en expandering av befintligt Data Center för sin utvecklingsplattform samt tecknar avtal för drift och hosting av miljön för att möta utökade krav från verksamheten och marknaden.

2021-03-24
CGit tar ny order med sin befintliga kund, Fujirebio. Värde 1.3 MSEK
CGit har tagit en viktig affär värd 1.3 MSEK. Kunden som är Fujirebio, är verksam inom medtech. Fujirebio är en del av H.U. Group (tidigare Miraca Group), och är en global sjukvårdsaktör. De är experter inom kliniska laboratorietester (SRL), IVD-testlösningar (Fujirebio) och andra specialiserade sjukvårdsrelaterade aktiviteter. Just nu spelar Fujirebio en viktig roll ur ett COVID-19 perspektiv där de erbjuder olika testlösningar som används över hela världen för att stödja snabb och pålitlig diagnos.
Fujirebio investerar i nytt datacenter för att möte den ökande efterfrågan och kraven från marknaden. CGit har fått förtroendet att leverera den nya plattformen och är med och framtidsäkrar Fujirebio IT-infrastruktur.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2021-04-12
CGit tar ny order med ny kund, värde 10,1 MSEK
CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med ny kund. Kunden, som är verksam i den globala Automotive branschen, har tagit beslutet att investera i AI-infrastruktur avsett för utvecklingsplattform inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 10,1 MSEK.
Lösningen bygger på den senaste tekniken inom infrastruktur för AI och Deep Learning, tillsammans med CGit´s kompetens inom området skapar nu kunden en otroligt kraftfull plattform för att möta den ökade efterfrågan från marknaden.

2021-05-04
CGit får ny order av Visit Group, värde 2,4 MSEK
CGit tar en ny order inom nästa generations datamanagementlösning. Kunden som är Visit Group, är verksam inom programvaruutveckling för resebranschen. Visit Group fortsätter att investera i ny kapaciteten och redundans för deras IT-infrastruktur. Ordern är värd 2.4 MSEK.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e maj 2021.
 

CGit är ett IT-bolag med säte i Mölndalsamt kontor i Göteborg och Lund. Bolaget startades 2007 och ingår ien koncern med det helägda dotterbolaget CGit AB. Bolaget fokuserar på avancerade Datacenterlösningar, bland annat specialiserade lösningar och konsulttjänster rörande utveckling och produktion inom Artificiell Intelligens (AI). Bolaget utvecklar även egna mjukvarulösningar inom AI samt erbjuder specialistkonsulter. CGits erbjuder även ett komplett utbud av drifts-och hostingtjänster inom såväl datacenterlösningar som klienthantering. Bolaget har cirka 30 anställda och marknaden CGit verkar på är Global.
 

Prenumerera