Förträdare för parterna inom Sitis, Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetsplattformen


Fotograf: Magnus Granström/Chalmers

Nitin Gadkari, indisk minister för transport och motorvägar, och Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth sittande närmast det nya Sitis-avtalet efter påskrift i Stockholm den 20 februari. Runt dem företrädare för parterna Volvokoncernen (också initiativtagare), Autoliv, Ericsson, Manipal Hospital, Altair, Saab, Tech Mahindra, India Institute of Science (IISc), Transport Research and Injury Prevention Program Indian Institute of Technology Delhi (TRIPP, IITD), Rise, ARAI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Chalmers representerades av Sinica Krajnovic, ledare för styrkeområde Transport (tredje från vänster).

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. --- Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten. Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell: Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Prenumerera