Bygget av världens största radioteleskop skapar möjligheter för svensk industri

Report this content

Nu är det klart att Chalmers leder Sveriges deltagande i projektet som ska bygga världens största radioteleskop. 

– Forskare i Sverige och över hela världen vill använda SKA-teleskopen för att ställa några av våra största frågor om universum, säger professor John Conway som är föreståndare för Onsala rymdobservatorium som tillhör Chalmers tekniska högskola. 

Med känslighet som inte tidigare kunnat uppnås kommer teleskopen att undersöka gåtor som den om mörk energi, den mörka materian och magnetismen i kosmos. De kommer också att studera galaxerna utveckling, testa Einsteins teorier och söka ledtrådar till livets ursprung.

Avtal som öppnar dörrar för svensk industri
Samarbetsavtalet mellan Chalmers och SKA-observatoriet undertecknades den 30 september av Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Philip Diamond som är generaldirektör för SKA-observatoriet.

Den mellanstatliga organisationen SKA-observatoriet (Square Kilometre Array Observatory – SKAO) bildades tidigare i år. Observatoriets två vidsträckta teleskop, som placeras vid avlägsna platser i Sydafrika och Australien, bildar tillsammans en av seklets viktigaste forskningsanläggningar.

– Med det nya avtalet på plats intar Chalmers en ny officiell roll och leder svenska intressen i bygget av SKA-observatoriets jättelika teleskop, säger Chalmersprofessor Lars Börjesson som är ledamot i styrelsen för SKAO.

Centrum ska leverera analysklara mätningar
Det nya avtalet innebär att svenska företag nu får tävla om industrikontrakt på lika villkor som SKAO:s nuvarande medlemsländer.
Avtalet innebär även ett klartecken för etableringen i Sverige av ett av SKAO:s regionala centrum för databehandling. Dessa centrum ska göra störtfloden av data från SKA-teleskopen hanterbart och leverera analysklara mätningar till forskarna. 

Läs mer om projektet på chalmers.se

För mer information eller bokning av intervjuer, kontakta:

Robert Cumming, kommunikatör, Onsala rymdobservatorium, Chalmers tekniska högskola, 031 772 55 00 eller 070 49 33 114, robert.cumming@chalmers.se

Mia Halleröd Palmgren
Presskommunikatör
031-772 3252
mia.hallerodpalmgren@chalmers.se

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Prenumerera

Media

Media