Global tätposition är målet för nya Chalmers Ventures

Idag lanserar Chalmers sitt nya dotterbolag Chalmers Ventures, som samlar all verksamhet inom inkubation och såddinvesteringar. Chalmers Ventures är navet i universitetets kraftsamling för att bli världsbäst inom innovation och entreprenörskap. För att nå dit har Chalmers skjutit till närmare en halv miljard kronor. Bolagets vd är Linnéa Lindau.

Fler snabbväxande teknikbolag från Chalmers och stärkt entreprenörsanda bland studenter och forskare. Det är syftet med satsningen på Chalmers Ventures, som förstärker och skalar upp universitetets arbete kring innovation och entreprenörskap.

Entreprenörsverksamheten på och kring Chalmers har länge varit mycket god, bland annat tack vare forskning och utbildning med spets på området. Chalmers två inkubatorprocesser är rankade topp tio bland världens universitetskopplade företagsinkubatorer. Tillsammans har de gett skjuts åt företag som 2010 års supergasell Oxeon, systemleverantören Vehco och cancervaccinföretaget Immunicum

– Vi har utvecklat två inkubatorsprocesser av världsklass som vi nu förstärker och samordnar med gemensam management och mer offensiv kommunikation. Förädlingen av innehaven sker på ett koordinerat sätt. Siktet är att bli en av världens främsta inkubatorer inom fem år. Resan har börjat, säger Linnéa Lindau, vd för Chalmers Ventures.

Verksamheterna i Chalmers Innovation, Encubator, Chalmersinvest och Ciprab samordnas alla i det nya helägda dotterbolaget. Över tio år skjuter Chalmers till 300 miljoner kronor i investeringskapital och dessutom närmare 150 miljoner i driftsmedel i Chalmers Ventures. 

Varför Chalmers Ventures?
Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, ägarstiftelsen. Genom kapitaltillförseln skapar stiftelsen de förutsättningar som krävs för att Chalmers Ventures ska bli en stabil och långsiktig aktör. Investeringen skapar trygghet även för externa investerare som vill engagera sig i Chalmers startup-bolag.

– Detta är en satsning som ligger helt i linje med stiftelsens ändamål, att verka för ett Chalmers i världsklass. Vi ser också att vi kan komplettera med lösningar som underlättar för de nyskapade bolagen i senare faser, så att bidraget blir så stort som möjligt till samhälle, varumärke och stiftelsekapitalet. Samtidigt stärker vi entreprenörsandan som drivkraft inom hela Chalmers, säger Stefan Johnson, vd för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Alla studenter ska på sikt kunna få entreprenöriella erfarenheter under sin utbildning, något som idag främst gäller studenterna på Chalmers entreprenörskola. För det krävs en större involvering av forskare och näringsliv i all utbildning. Då är det en fördel att ha kunnandet och innovationsmiljöerna samlade på ett tydligare sätt, tätt knutet till universitetet som helhet.

– Samhällets krav på att vi nyttiggör vår forskning kommer att fortsätta öka och det är ett naturligt steg om vi vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Nu professionaliserar vi stödet till forskarna ytterligare, och ökar Chalmers förmåga att ta hand om de värden som forskningen skapar. I kampen om internationella forskningsmedel blir Chalmers Ventures ett viktigt konkurrensmedel, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola AB

– I ökande grad hoppas vi kunna ge alla våra studenter mer av det entreprenöriella perspektivet i utbildningarna, vilket jag är övertygad om att alla har glädje av, forskare såväl som studenter och deras framtida arbetsgivare, säger Stefan Bengtsson.

Läs mer i pressmeddelande från Chalmers Ventures:

Chalmers Ventures stärker entreprenörer med kapital och kompetens

Följ Chalmers Ventures!

Chalmers Ventures – hemsida

Chalmers Ventures – pressrum

Chalmers Ventures på twitter

Chalmers Ventures på Facebook

För mer information:
Linnéa Lindau, vd Chalmers Ventures, Linnea Lindau, 0730 79 42 08, linnea@chalmersventures.com
Fredrik Hörstedt, vicerektor nyttiggörande och samverkan, Chalmers, 031 772 43 22, fredrik.horstedt@chalmers.se

Taggar:

Om oss

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator. Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.