Martin Nilsson Jacobi blir Chalmers nya rektor

Report this content

Styrelsen för Chalmers tekniska högskola har utsett Martin Nilsson Jacobi, idag vd för Chalmersstiftelsen, till ny rektor och vd för högskolan. Han efterträder Stefan Bengtsson som varit rektor i åtta år.

Martin Nilsson Jacobi är sedan 2020 vd för stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Han är bosatt i Göteborg, professor i komplexa system och har en bakgrund inom teoretisk fysik. Han är 50 år och disputerade vid Chalmers år 2000. Martin Nilsson Jacobi har under sin karriär haft flera ledande positioner inom den akademiska världen. Exempelvis har han varit fakultetsrådsordförande och prefekt på Chalmers. Han har även internationell forskarerfarenhet.

– Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften och tacksam för förtroendet att leda Chalmers vidare utveckling mot internationell toppklass, säger Martin Nilsson Jacobi.

Vill bidra till global omställning

Enligt Chalmerskoncernens strategi ska Chalmers år 2041 vara ett av Europas främsta lärosäten, med målet att kombinera vetenskaplig excellens med högeffektivt nyttiggörande. Syftet är att bidra till den omställning som krävs för global hållbar förändring.

– Ambitionerna är höga, men jag känner också väl till Chalmers starka sidor och potential och vet vad vi som stiftelseuniversitet är kapabla att åstadkomma. Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften tillsammans med alla medarbetare – forskare, lärare och administrativ personal på Chalmers – våra studenter, bolag och stiftelser inom Chalmerskoncernen liksom externa samarbetspartners, säger Martin Nilsson Jacobi.

Högskolans styrelseordförande Torbjörn Holmström är glad över att styrelsen nu fattat beslut om ny rektor:
 – Martin Nilsson Jacobi kommer att leda Chalmers på ett utmärkt sätt, han har vad som krävs för att flytta fram Chalmers positioner som ett av Europas främsta tekniska universitet, säger Torbjörn Holmström.

– Med sin gedigna bakgrund från bland annat Chalmersstiftelsen kommer han att stå för både kontinuitet och framdrift för högskolans bästa.

När Martin Nilsson Jacobi tillträder som ny rektor och vd för Chalmers den 1 september får högskolestyrelsen också en ny ordförande – Stefan Bengtsson, som varit rektor på Chalmers de senaste åtta åren.

Så genomfördes rekryteringen

Rekryteringen inleddes i oktober 2022, då det stod klart att Stefan Bengtsson inte fortsätter som rektor och vd efter att hans förordnande löper ut sommaren 2024. Ett 40-tal kvalificerade sökande nominerades eller anmälde sitt intresse till den utannonserade tjänsten.

Bland de sökande identifierade valberedningen sju toppkandidater – såväl interna som externa sökande, varav tre kvinnor. Valförsamlingen informerades om valberedningens ställningstagande vid ett möte den 7 juni och en intern hearing med Martin Nilsson Jacobi hölls den 8 juni.

Valförsamlingens motivering lyder: ”Valförsamlingen har stort förtroende för valberedningens arbete. Efter dagens hearing stödjer valförsamlingen med acklamation valberedningens förslag till styrelsen att utse Martin Nilsson Jacobi till ny rektor och vd för Chalmers tekniska högskola.”

Valet av ny rektor och vd för Chalmers fastställdes kort därefter i högskolestyrelsen. Valförsamlingen har en rådgivande roll och består av Chalmers fakultetsråd, studentkårens ledning samt fackliga företrädare.

För mer information, kontakta

Henrik Dahlberg, presschef, henrik.dahlberg@chalmers.se 073 448 78 67

________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

---

Det är tillåtet att ladda ner, sprida och använda bifogade bilder och illustrationer, om inget annat anges, för publiceringar i samband med Chalmers pressmeddelanden så länge Chalmers och fotograf/illustratör står med som upphovsperson där möjlighet ges. Det är tillåtet att beskära och justera i materialet för att anpassa format för publikation men det är ej tillåtet att omarbeta originalet på ett sådant sätt att det ändrar den ursprungliga innebörden. Materialet är avsett att användas i redaktionellt syfte. Kommersiell användning, som del i marknadsföring av varor och tjänster, är inte tillåten.

Vi vill att Chalmers och våra fotografer och illustratörer namnges i samband med publicering där det är möjligt enligt följande modell:

  • Foto: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn
  • Grafik/Illustration: Chalmers tekniska högskola| Förnamn Efternamn

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ambitionerna är höga, men jag känner också väl till Chalmers starka sidor och potential och vet vad vi som stiftelseuniversitet är kapabla att åstadkomma
Martin Nilsson Jacobi