Checkin.com Group slutför förvärvet av teknikbolaget GetID

Report this content

Checkin.com Group (STO:CHECK), har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av teknikbolaget GetID. Bolagets teknik identifierar slutanvändare på några sekunder med en smidig lösning baserad på AI-driven bildigenkänning. Affären har genomförts till en total köpeskilling om cirka 8.0 miljoner EUR, varav cirka 5.6 miljoner EUR betalas med vederlagsaktier i Checkin.com Group och cirka 2.4 miljoner EUR betalas med existerande likvida medel. Nyckelpersoner och aktieägare i GetID äger cirka 3.2 % av aktierna i Checkin.com Group AB efter slutförandet.

Resultatet av förvärvet och de kombinerade bolagen kommer möjliggöra synergier och skalfördelar både inom teknik, försäljning och kostnadseffektivitet. Förvärvet är ett första steg i Checkin.com Groups uttalade förvärvsstrategi, där fokus ligger på att hitta starka team och avancerad teknologi inom nischade nyckelområden.

Mer information om GetID går att hitta på bolagets hemsida GetID.com.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com
 

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, certifiedadviser@penser.se.
 

Om Checkin.com Group:

Den första raden kod för Checkin.coms mjukvara skrevs 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identitetslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Checkin.com Group har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/
 

Prenumerera