Analyst Group: Aktieanalys på Scandinavian ChemoTech - Säljer en medicinteknisk utrustning för behandling av cancer

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) har utvecklat en behandlingsenhet som genom elektrokemoterapi kan användas vid behandling av cancer. Under det senaste året har Bolaget tecknat avtal med partners och distributörer i Filippinerna, Indien,  Malaysia, Myanmar och Pakistan. Vidare har Bolaget under 2018 levererat sina två första orders samt åtagit sig att leverera ytterligare tre IQWave™-enheter. Detta gör att förutsättningar för försäljningen ska ta fart ses som goda. I ett Base scenario estimeras Bolaget 2022E ha sålt 102 IQWave™-enheter och den totala omsättningen uppgår till 40 MSEK. Med en targetmultipel om EV/Sales 3x 2022E och diskonteringsränta om 15 % uppgår det motiverade värdet per aktie till 23,6 kr vid utgången av 2018.

 
För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/scandinavian-chemotech-q2/
 
  
Affärsmodell med återkommande intäkter och stigande bruttomarginal
 
För behandling med ChemoTechs produkter krävs utöver IQWave™-enheten ett behandlingskit. Detta gör att Bolaget utöver försäljning av IQWave™ skapar en återkommande intäktsström. Dessa estimeras även ha högre bruttomarginaler vilket gör att lönsamheten ökar i takt med att antalet utestående IQWave™-enheter ökar.
 
Adresserbar marknad om 1,2 mdSEK
 
ChemoTechs fokus är primärt på länder i Asien och fokusmarknad uppgår till 206 000 patienter årligen, motsvarande 1,2 mdSEK. Bolaget har levererat två orders av IQWave™ och innehar partner- och distributörsavtal i Filippinerna, Indien, Malaysia, Myanamar och Pakistan. Detta gör att försäljningsutsikterna bedöms vara goda.
 
Motiverat värde per aktie om 23,6 SEK 2018E

I ett Base scenario estimeras ChemoTech 2022E ha sålt 102 IQWave™-enheter och den totala omsättningen estimeras uppgå till 40 MSEK. En targetmultipel om EV/Sales 3x motsvarar ett bolagsvärde om 121 MSEK 2022E. Med en diskonteringsränta om 15 % innebär det ett värde per aktie om 23,6 SEK vid utgången av 2018.
 
Forskningsprojekt med potentiellt årligt marknads-värde som är 5 gånger större än befintlig marknad
 
ChemoTech har idag ett forskningsprojekt för smärtbehandling av sekundär skelettcancer. Denna marknad uppskattas uppgå till ett värde om 6,9 mdSEK årligen, vilket är över fem gånger större än den befintliga fokusmarknaden. Då detta ännu är i ett forskningsstadie har det inte tagits hänsyn till i värdering och kan således betraktas som en option.
 
Risk för ytterligare nyemission i framtiden.
 
Bolaget estimeras göra cirka 14 MSEK i rörelseförluster till och positivt rörelseresultat under 2021E. Detta gör att det finns risk för ytterligare nyemission. Vidare presenterar Bolaget inte räkenskaper för hela koncernen vilket sänker transparensen.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group: http://analystgroup.se/om-ag/          
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Scandinavian ChemoTech. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera

Dokument & länkar