Arne Bojesson tillträder som ny CFO hos Scandinavian ChemoTech

ChemoTech har idag rekryterat Arne Bojesson som ny CFO.

- Arne har en lång karriär från noterade bolag och den medicintekniska branschen. Det känns mycket tillfredsställande att vi har lyckats attrahera en så erfaren CFO, säger Mohan Frick, VD för ChemoTech.

Arne Bojesson är Civilekonom och har mångårig erfarenhet som CFO bl a i olika börsnoterade medicintekniska företag såsom Althin Medical AB och Phase Holographic Imaging AB. Han har även arbetat som konsult inom den finansiella sektorn och startade sin karriär inom Electrolux. Arne Bojesson tillträder sin tjänst 7 januari.

r mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)707 752411 (SWE)

Tele: +65 90145008 (SIN)

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 4 januari 2019 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se 

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Prenumerera