ChemoTech avslutar ”Power-Week” med nytt distributörsavtal och order

ChemoTech har idag söndag 14 januari 2018 signerat ett distributörsavtal med Abex Medical System Sdn. Bhd ’ABEX’ i Kuala Lumpur, Malaysia, som dessutom garanterar order av minst en IQWave™.


ABEX har över 350 anställda inom det medicintekniska området och över sju års erfarenhet inom onkologi. Bolaget är dessutom distributör för bl a Elekta. I avtalet ingår en order på minst en IQWave™ till ett pris av 17 000 EUR. Denna maskin är enbart tillåten att användas i demonstrationssyfte, varför priset är lägre än de normala 25 000 EUR. Betalning för denna utrustning kommer ChemoTech International i Singapore tillhanda senast 30 dagar efter leverans. Leveransen är planerad att ske i mitten av mars 2018. Nästkommande demoutrustningar kommer att säljas för 15 000 EUR och dessa får inte heller säljas till slutkund.  

Avtalet bygger även på att ABEX och ChemoTech skall utöka sitt samarbete med ytterligare distributionsavtal för Vietnam, Myanmar och Brunei, en region med ca 200 miljoner invånare. Formaliseringen av dessa avtal har redan påbörjats.

ABEX förväntar sig inte någon försäljning till slutkunder före ChemoTech har fått sin CE-märkning. Tiden fram till dess kommer att läggas på förberedande marknadsföring.

Att få avsluta ChemoTechs ”Power-Week” genom att skriva ett avtal med en så stor och kapitalstark företagsgrupp som ABEX och som har en så gedigen erfarenhet av försäljning och service inom onkologi är en stor milstolpe för oss på ChemoTech. Det är vårt fantastiska teamwork i Chemotech som har resulterat i denna framgång, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande söndag den 14 januari 2018 kl. 17.25 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.