ChemoTech får villkorat lånelöfte ifrån svensk Bank

ChemoTech har erhållit ett villkorat lånelöfte om 5 miljoner SEK ifrån Erik Penser Bank.

ChemoTech har förhandlat fram en villkorad kredit hos Penser Bank. Krediten omfattar 5 MSEK och är villkorad av att Chemotech kan säkra ytterligare finansiering om minst 5 MSEK.

ChemoTechs styrelse kommer primärt att se på möjligheten att säkra det ytterligare kapital som Erik Penser Bank villkorat sin kredit med genom en riktad emission.

Kapitaltillskottet är avsett för ökade marknadssatsningar samt fortsatta F&U-investeringar.

Chemotech kommer också utvärdera förutsättningarna för ett nytt affärsområde inom veterinärmedicin. Enligt Center for Cancer Research, National Cancer Institute i USA, finns idag 65 miljoner hundar och 32 miljoner katter enbart i USA. Av dessa drabbas cirka 12 miljoner hundar och katter av cancer årligen.

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 14 februari 2019 kl. 08.25 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar