ChemoTech har levererat IQWave™ till Baypointe Hospital i Filippinerna

Report this content

Baypointe har idag mottagit leverans av en IQWave™ D-EECT-utrustning.

I februari 2018 gjorde Baypointe sin första order av en IQWave™ D-EECT-utrustning och leveransmottagandet har idag skett. Ordervärdet, som är på 40 000 EUR, har sedan tidigare fakturerats med 25%. Resterande 75% kommer att ske månadsvis under kommande 18 månader.

Det är en stor milstolpe att äntligen ha levererat en IQWave™ D-EECT-utrustning till Baypointe, säger Conrad Perreras, Country Manager på ChemoTech i Filippinerna.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,

VD

+46 (0)10-218 93 03

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 19 mars 2018 kl 7.50 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.