ChemoTech lanserar IQWave™ i Myanmar

ChemoTech har signerat ett distributörsavtal för Myanmar med Gold Lite Private Limited (Gold Lite) i Singapore. Avtalet inkluderar en order på minst en IQWave™ D-EECT-maskin. Detta innebär att ChemoTech har signerat avtal om totalt fem IQWave™-maskiner under årets åtta första månader.

Avtalet med Gold Lite är en del av den marknadsexpansion som ChemoTechs distributör ABEX i Malaysia fick som option av ChemoTech tidigare i år. Gold Lite i Singapore, som är ett systerbolag till ABEX i Malaysia, är ansvarig för verksamheten i Myanmar. ABEX har därför valt att överlåta sin option för Myanmar till systerbolaget. Det är fortsatt hos ABEX i Kuala Lumpur som produktexpertisen inom hela koncernen kommer att byggas upp.

I avtalet ingår att Gold Lite skall förvärva minst en IQWave™ D-EECT-maskin och att de skall uppnå en viss försäljning inom de närmaste två åren. Försäljningstakten är givetvis styrd av en registreringsprocess av IQWave™.

ABEX-koncernen har visat sig vara mycket seriös i lanseringen av IQWave™. De har dedikerade och mycket erfarna chefer som driver vårt projekt, vilket gör att vi känner stark tilltro till vårt fortsatta samarbete, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 20 augusti 2018 kl 11.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.