ChemoTech på Stora Aktiedagen – medför nytt publiceringsdatum för kommande delårsrapport

Scandinavian ChemoTech AB har sedan tidigare meddelat att bolaget kommer att tidigarelägga sin delårsrapport för femte kvartalet 2017, med nytt datum för publicering måndag 13 november 2017 kl 8.30.

Anledningen till att tidigarelägga vår kvartalsrapport är att vi kommer presentera ChemoTech på Stora Aktiedagen i Stockholm på måndagen den 13 november. Då denna presentation infaller nära inpå kommande kvartalsrapport, har vi valt att ändra publiceringsdag, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

ChemoTech kommer att presentera samt deltaga med en egen monter där besökare ges en introduktion till och uppdatering kring vår spännande verksamhet. ChemoTech kommer representeras av VD och Produkt och R&D-chef – både på Stora Aktiedagen i Stockholm den 13 november och i Göteborg den 27 november. Anmälan till dessa event sker via Aktiespararna.

Presentationstider:

Stockholm måndag 13 november kl 14:40-15:10

Göteborg måndag 27 november kl 14:10-14:40

För mer information, vänligen kontakta:
Mohan Frick, CEO
+ 46 (0)10-218 93 02
info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWaveTM är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Taggar:

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.