ChemoTech påbörjar etablering i Afrika genom distributörsavtal och order från Kenya

ChemoTech  lanserar IQwave™ på den Afrikanska kontinenten  genom distributörsavtal med Nobbledrug Healthcare Services Ltd (Nobbledrug). Avtalet inkluderar en order till ett värde av 17 000 EURO.

Nobbledrug är en distributör, specialiserad på medicinteknisk- och laboratorieutrustning i Kenya, med säte i Nairobi. Förutom att Nobbledrug redan har existerande relationer med de ledande sjukhusen i Kenya har Nobbledrug också fått till stånd en offentlig upphandling på den första Elektroporationsutrustningen för D-EECT behandling i landet. ChemoTech kan inte ge prognos för när utfallet av den offentliga upphandlingen förväntas komma men förhoppningen är att det finns ett resultat inom 6 månader.

- Att statligt anställda läkare i Kenya har visat sitt intresse för IQwave™ i ett land där tillgängligheten av cancervård är mycket begränsad samtidigt som landet har en befolkning med närmare 50 miljoner invånare, känns lovande för en fortsatt etablering i Afrika, säger Mohan Frick, VD för Scandinavian ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 11 Februari 2019 kl 16.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Taggar:

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.