ChemoTech sammanfattar det gångna året

Året har varit både utvecklande och intensivt för ChemoTech. Utmärkande händelser är bland annat att genomförda behandlingar med IQWave™ har fungerat väl, både ur patientens och läkarens synvinkel. Personalstyrkan har utökats för att stärka bolagets säljkompetens och branschkunskap som behövs för framtiden, samt att lovande affärskontakter har knutits på bolagets fokusmarknader.

Goda förutsättningar i Indien

Under året har vi lagt mycket fokus på att förbättra vårt strategiska försäljningsarbete i Indien, genom vårt etablerade dotterbolag. För att lyckas väl i regionen är det en förutsättning att vi har med oss nyckelpersoner med ett brett kontaktnät och en gedigen erfarenhet av marknaden. Ashim Purohit är definitivt en sådan nyckelperson för oss. Han blev under året utsedd till ny aktiv styrelseordförande för vårt indiska dotterbolag. Prabhat Rastogi började också under året och arbetar nu som CFO för hela den asiatiska verksamheten. Ashim Purohit och Prabhat Rastogi har båda en mycket lång erfarenhet från den medicintekniska branschen i Indien. Ashim har varit VD i 13 år för Getinge i Indien och Prabhat har under större delen av tiden varit Ashims högra hand som CFO inom samma koncern.

För att ytterligare stärka försäljningsorganisationen i Indien, har vi under 2017 rekryterat en regionchef för västra Indien, vilket är en region där vi ser potential för nya affärskontakter. Dessutom har ännu en ny säljare anställts, samt en applikationsspecialist som båda börjar sina anställningar i januari 2018. Applikationsspecialistens uppdrag blir att stödja säljarna i deras arbete, vid exempelvis demonstrationer av IQWave™ och vid utbildning av läkare gällande behandlingsmetoden. En viktig del för applikationsspecialisten blir att driva utbildningar och utvärderingar fram till avslutade ordrar, något som vi sett som ett område som behöver förbättras.

Nyheter i Filippinerna

På Asian Hospital and Medical Center (’AHMC’) i Manila, Filippinerna, tecknade vi i början av året ett Letter of Intent (’LOI’) och etablerade därefter ett Centre of Excellence, där läkare kan utbildas för att bli licensierade användare av IQWave™. ChemoTechs VD Mohan Frick tillbringade nyligen en hel vecka på Filippinerna, där han tillsammans med en av bolagets ’KOL’ från Indien genomförde en andra konferens på AHMC. AHMC är mycket nöjda med behandlingsresultaten så här långt och en intern process är nu igång för att ta ställning till hur sjukhuset skall kunna övergå till kommersiella D-EECT-behandlingar.

Under besöket hann ChemoTech även med att genomföra ännu en konferens, där ytterligare fyra patienter behandlades i Filippinerna, bland annat en patient med Hodgkins lymfom, en cancerform som IQWave™ inte tidigare har använts för. På Baypoint Hospital är nu tre läkare certifierade användare av IQWave™ Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™.

Vi har inte kommit framåt på samma sätt i Makati och detta beror enligt vår analys på att vi inte har haft samma inarbetade kontaktnät till den direkta ledningen. Detta är något som vi belyste som en avgörande roll i vår senaste kvartalsrapport och något som vi aktivt arbetar med att förbättra i nya försäljningsprocesser.

Vi fortsätter att utvecklas

Under året har ChemoTech flyttat huvudkontoret från IDEON Science Park i Lund till större lokaler som gör det mer trivsamt och funktionellt för expansion. Kontoret ligger mitt i centrala Malmö, vilket är en expansiv stad på många sätt och en inspirerande plats för ChemoTech att fortsätta att utvecklas i. Det goda innovationsklimatet och det myllrande affärslivet gör staden till en given plats för globala huvudkontor. Flytten innebär också att bolaget kommer närmare Köpenhamn och en snabb anslutning till internationella förbindelser.

ChemoTech ser mycket positivt på framtiden och fortsätter i vårt höga tempo för att utveckla och förfina vår taktik och strategiska arbete, där största fokus i första hand ligger på att få IQWave™ CE-märkt. Vi har sedan november tagit in två externa resurser som tillsammans med vår nya Produkt- och Utvecklingschef, Maria Persson, arbetar med att CE-märkningen skall slutföras.

CE-märkningen kommer, förutom att göra IQWave™ tillgänglig för svenska och europeiska sjukvården, även att öppna dörrar till stora potentiella marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern där CE-märkningen är nödvändig för att kunna registrera IQWave™.

ChemoTechs R&D-team har sedan våren, parallellt med CE-märkningen, även arbetat med produktutvecklingen av vår kommande smärtbehandlingsmetod (D-EEPC) med målsättning att den skall utgöra en väsentlig del av vår framtida produktportfölj och möjligheter, för att därmed skapa ytterligare värden för våra aktieägare.

Det goda resultat som IQWave™ har kunnat uppvisa i de utvärderingar som vi har genomfört under året, i kombination med bolagets unika kompetens- och innovationsnivå, stärker vår övertygelse om att ett första kommersiellt avtal kommer allt närmare.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.