ChemoTech skriver distributörsavtal i Singapore och får order på 20 000 EURO.

ChemoTech har signerat ytterligare ett distributörsavtal med ABEX och Gold Lite. Detta avtal avser lanseringar av IQwave™ i Singapore och inkluderar en order om minst 20 000 EURO.


Avtalet med ABEX och Gold Lite innebär att ChemoTechs samarbete med Gold Lite, koncernen där ABEX ingår, fortsätter att öka.

I avtalet ingår en order på minst 20 000 EUR. Då det krävs att IQwave™ är CE-märkt för att kunna säljas i Singapore kommer betalning att ske först när CE-märkningsprocessen är klar.

”Det är mycket roligt att kunna stärka samarbetet med ABEX och Gold Lite ytterligare då detta leder till effektivare kunskapsöverföring och marknadsföring i Sydostasien. Även om Singapore är en relativt liten marknad är det av stor vikt att lansera IQwave™ även där, då Singapore är ett land som många i regionen ser upp till”, säger Mohan Frick, VD i ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250,
E-mail:
ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 14 februari 2019 kl. 13.10 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera