• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • ChemoTechs Animal Care-division får en order på 1,3 MSEK och blir föredragen leverantör till ledande veterinärkedja i USA

ChemoTechs Animal Care-division får en order på 1,3 MSEK och blir föredragen leverantör till ledande veterinärkedja i USA

Report this content

VQ Animal Care Inc, vårt amerikanska dotterbolag, har fått en betydande order på 1,3 MSEK från MedVet Group. Denna order markerar en stor milstolpe eftersom den omvandlas till installationer på flera kliniker inom MedVets nätverk för specialsjukhus. Ordern markerar också att vi blir den föredragna leverantören till MedVet i deras val av elektroporationsteknik.

Ordern är en fortsättning på de framsteg som gjorts i USA av ChemoTechs djurvårdsavdelning - Vetiqure, under de senaste 12 månaderna och de 14 behandlingar som utförts av en av deras många onkologispecialister. Det är den andra betydande ordern under de senaste två månaderna i USA. Ordern, initialt värderad till cirka 1,3 MSEK, inkluderar flera installationer av vetIQure-system på kliniker i USA under det kommande året.

Dr Boostrom, chefsonkolog vid MedVet i North Carolina, säger i en kommentar:

"Efter en utvärdering av TSE-tekniken i mer än ett år är vi fast beslutna att ta in TSE-tekniken till vårt nätverk av specialdjurssjukhus och göra Vetiqure/VQ Animal Care Inc till vår föredragna leverantör av denna teknik. Vi har blivit imponerade av egenskaperna hos vetIQure-enheten i utbildning på plats och håller med Vetiqures key opinion leader, Dr. Pamela Schrager, om att detta har potential att erbjuda ett paradigmskifte i cancervården för sällskapsdjur.”

"Efter stora kliniska framgångar genom vår Animal Care-verksamhet under de senaste 12 månaderna, och efter betydande order i USA och Sverige, kan vi definitivt se acceptansen och värdet som TSE-innovationen kan tillföra veterinär cancervård. Efter att ha mottagit positiva kliniska rapporter och lyssnat på feedback från behandlande läkare kan vi förvänta oss att andra större organisationer följer denna klient och gör TSE till sitt föredragna val. Det är en mycket spännande tid att vara medinnovatör av en terapi som har börjat förvandlas från en vision och opportunistiska mål till det paradigmskifte vi nu bevittnar.” - säger Mohan Frick, VD och medgrundare av Scandinavian ChemoTech.

Om MedVet

MedVet är en familj av akut- och specialsjukhus som har åtagit sig att ge exceptionell vård för dess patienter och en oöverträffad upplevelse för kunder och remitterande veterinärer. MedVet är en personalägd och veterinärledd verksamhet, vilket håller företaget grundat i åtagandet att tillhandahålla den bästa specialitet- och akutvård som finns tillgänglig för husdjur. MedVet-gruppen består av mer än 35 sjukhus i hela Nordamerika.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 - 121 576 90

E-mail:certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-20 15:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.