Förändringar i ChemoTechs styrelse

Arne Bernroth, styrelseledamot, har idag fredag 26 januari meddelat att han avgår. Valberedningen kommer därför att nominera Ingalill Forslund Larsson i samband med kallelsen till årsstämman.

Arne Bernroth har sedan tidigare aviserat att han inte är tillgänglig för omval vid kommande årsstämma och har idag av personliga skäl begärt om utträde ur styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB. Valberedningen kommer därför att nominera Ingalill Forslund Larsson i samband med kallelsen till årsstämman, som kommer ut nästa vecka. Bolaget tackar Arne för hans engagemang och styrelsearbete i bolagets utveckling och beklagar hans avgång.  

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 26 januari 2018 kl. 15.15 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva regionen.

Prenumerera

Dokument & länkar