Kraftigt övertecknad nyemission i Scandinavian ChemoTech AB (publ) inför notering på Nasdaq First North

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i det erbjudande om nyemission riktat till allmänheten som Bolagets styrelse beslutat om inför notering på Nasdaq First North. Emissionen som riktades till allmänheten tecknades till drygt 650 procent, vilket innebär att Bolaget inklusive lämnade teckningsåtaganden tillförs 14,7 MSEK efter transaktionskostnader och får ca 600 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2016 och är avhängigt marknadsplatsens godkännande.

VD Mohan Frick:
Det stora intresset för ChemoTech är fantastiskt inspirerande och jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i vårt bolag. Genom det kapital ChemoTech nu tillförs, möjliggörs nästa steg i kommersialiseringen av IQWave™ och utvecklingen av tredje generationens elektrokemoterapi, för behandling av sekundär skelettcancer. Vi är tacksamma för det förtroende våra befintliga och nya ägare visar och ser med spänning fram emot den fortsatta resa, som både vi och våra aktieägare har framför oss.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till totalt 1 462 500 stycken, fördelat på 450 000 aktier av serie A och 1 012 500 aktier av serie B och ett aktiekapital som uppgår till 638 882 SEK.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i Bolagets memorandum, som offentliggjordes den 4 november 2016. Med anledning av den kraftiga överteckningen av nyemissionen har det inte varit möjligt att tilldela aktier till alla som anmält intresse. Till de som tilldelats aktier skickas avräkningsnota med likviddag den 25 november 2016.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är projektledare och Valdia Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information var vänlig kontakta:
CFO Cajsa Wramdemark
cmw@chemotech.se
010-218 93 00

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det stora intresset för ChemoTech är fantastiskt inspirerande och jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i vårt bolag. Genom det kapital ChemoTech nu tillförs, möjliggörs nästa steg i kommersialiseringen av IQWave™ och utvecklingen av tredje generationens elektrokemoterapi, för behandling av sekundär skelettcancer. Vi är tacksamma för det förtroende våra befintliga och nya ägare visar och ser med spänning fram emot den fortsatta resa, som både vi och våra aktieägare har framför oss.
VD Mohan Frick