Rättelse av tidpunkt för offentliggörande av pressmeddelande. Scandinavian ChemoTech går vidare till andra delen av ”Horizon 2020” och får bidrag på 50 000 EUR

ChemoTech kan meddela att bolagets D-EEPC Project för smärtbehandling för patienter som lider av metastaser i ryggraden har gått vidare till andra omgången av ”Horizion 2020” och blivit beviljade ett bidrag på 50 000 EUR för att täcka ansökningskostnaderna för steg 2.

Horizion 2020 är Horisont 2020 är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Syftet med detta program är det skall leda till fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att hjälpa bra idéer från labbet att komma ut på marknaden.

Ansökningsprocessen består av flera steg där fösta steget innebär att sökande få ett bidrag på 50 000 EUR, som ChemoTech kommer att bli tilldelad efter att vi mottagit och signerat avtalet. Bidraget är ämnat för att täcka kostnaderna för att slutföra den slutgiltiga processen som kan ge ytterligare bidrag på upp till tre miljoner EURO.

Att vi nu har klarat av första delmomentet i vår Horizon 2020 ansökan är mycket roligt. Timingen kunde inte varit bättre, då vi efter att vi passerat den viktiga kommersiella milstolpen för IQwave™ samt fått den fösta kliniska rapport publicerad, nu är redo att fortsätta vårt viktiga R&D arbete. Säger Mohan Frick VD för ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, 
E-mail: 
ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 26 mars 2019 kl 16:23 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera