• news.cision.com/
  • ChemoTech/
  • Scandinavian ChemoTech AB - Valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman 2021

Scandinavian ChemoTech AB - Valberedningens förslag på styrelse inför årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen har bestått av Johan Wennerholm, Göran Hellers samt Tommy Thunell

Valberedningen föreslår nyval av Martin Jerndal samt omval av Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström, Lars Hedbys och Mohan Frick.

Martin Jerndal, (1975) har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har arbetat över 20 år inom finansbranschen. Inriktningen inom finansbranschen har varit handel och riskhantering av företagsobligationer, statsobligationer samt derivat. Martin var tidigare styrelseledamot men valde att kliva av då regelverken från finansbranschen blev för omfattande. Idag arbetar Martin med familjens bolag och är verksam inom fastigheter och finans. Martin med familj äger idag sammanlagt 582 467 B-aktier i Scandinavian ChemoTech.

Vidare föreslås omval av Lars Hedbys som styrelseordförande.

Det är mycket glädjande att Martins Jerndal, som har deltagit i bolagets samtliga emissioner sedan bolaget blev publikt, nu åter har möjlighet att ta plats i bolagets styrelse. Martins långsiktiga intresse i bolaget och hans mångåriga kompetens ifrån Bank- och Finansmarknaden är mycket värdefullt för bolagets framtida relationer med institutionella investerare.” – säger Mohan Frick, VD

Valberedningens övriga förslag, bland annat avseende val av stämmoordföranden, arvoden för styrelse och revisor samt val av revisor, kommer att publiceras på hemsidan samt offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Scandinavian ChemoTech’s årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2021.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.